Verwarmingstoelage

Wie met huisbrandolie, petroleum of bulkpropaangas verwarmt en een beperkt gezinsinkomen heeft, kan een tussenkomst krijgen in de aankoopfactuur uit het Sociaal Stookoliefonds. Men kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren.

Voor wie?

 • Personen die recht hebben op de verhoogde terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsuitkering (bijvoorbeeld Omnio-statuut) én met een beperkt jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat niet hoger is dan 18.363,39 euro verhoogd met € 3.399,56 euro per persoon ten laste*.
 • Personen met een laag inkomen waarbij het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen (= inbegrepen het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van andere onroerende goederen buiten de gezinswoning) lager is dan of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met € 3.399,56euro per persoon ten laste; Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 • Personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.*

* Om als persoon ten laste  te zijn, dient het netto jaarinkomen lager te zijn dan 3.140 euro de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.

Het bedrag van de toelage

Men kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren in het jaar. Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter en bedraagt minimaal 210 en maximaal 300 euro voor 1500 liter. 

Personen die huisbrandolie of verwarmingspetroleum aan de pomp tanken, krijgen een vast bedrag van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om onmiddellijk recht te hebben op de forfaitaire toelage.

*Als u behoort tot de categorie 'Personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling' wordt de toelage rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier indien deze nog is betaald.

Hoe aanvragen

Binnen de 60 dagen na de levering.

Aanvraag kan op volgende locaties: 

   •  Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, spreekuur sociale dienstverlening,  dagelijks van 8.30 tot 12 uur en dinsdag ook van 16.30 tot 19 uur.

   • In de deelgemeenten:

     • Belsele: WZC Het Lindehof Kerkstraat 11, dinsdag van 15 tot 16 uur op volgende data: klik hier
     • Sinaai: deelgemeentehuis  Dries 82, vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 10.30 uur op volgende data: klik hier
     • Nieuwkerken: deelgemeentehuis Pastorijstraat 48, vrijdagvoormiddag van 11 tot 12 uur op volgende data: klik hier
     • Thuiszorgcentrum 't Punt, Lamstraat 23, dagelijks van 9 tot 12.30 uur.

 •  Schriftelijk:
   Men kan de verwarmingstoelage ook schriftelijk aanvragen door een ondertekend aanvraagformulier samen met een kopie van  de factuur te sturen naar het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas. Het aanvraagformulier vindt u hieronder.
 • Breng steeds volgende documenten mee:
  - Identiteitskaart en kopie van de leveringsfactuur/of -bon.
  - Bewijs van uw gezinsinkomen: uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn

De verwarmingstoelage is een initiatief van de federale overheid. Meer info en de regelgeving vindt u op www.verwarmingsfonds.be en krijgt u op 0800 90 929. 

Bijlagen Datum
Aanvraagformulier verwarmingstoelage 29/01/2015 - 14:56