Sociale vorming/tewerkstelling

Laaggeschoolde, langdurig werklozen hebben het soms moeilijk om werk te vinden. Het kan ook gebeuren dat zij daardoor niet meer in orde zijn met de sociale zekerheid. 

Werk hebben is één van de hefbomen om armoede te voorkomen.  
De Sociale dienst van het OCMW zet daarom sinds jaren sterk in op de uitbouw van sociale vormings- en tewerkstellingsinitiatieven.

De Sociale dienst van het OCMW doet  aan trajectbegeleiding. Sollicitatiebegeleiding, individuele arbeidsbegeleiding en arbeidsbemiddeling helpen de doelgroep in het vinden van werk in het reguliere arbeidscircuit.

Maar het OCMW heeft zelf ook verschillende tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolde, langdurig werklozen ontwikkeld. Zo kan het OCMW bepaalde doelgroepen tijdelijk tewerkstellen in het OCMW om zo de nodige arbeidservaring op te doen. Het OCMW biedt tevens aan jongeren uit het deeltijds onderwijs de kans ol gedurende hun opleiding, arbeidservaring op te doen. Dit project loopt in samenwerking met de beide Sint-Niklase centra voor deeltijds onderwijs.

Het OCMW is ook op zoek naar andere organisaties/bedrijven die langdurig werklozen een sociale tewerkstelling willen aanbieden.

Een specifiek tewerkstellingsinitiatief is de sociale werkplaats ‘Den Azalee’. Bedoeling is mensen die laaggeschoold en langdurig werkloos zijn en/of een leefloon ontvangen van het OCMW, terug arbeidsritme en ervaring te laten opdoen. Door de erkenning als sociale werkplaats zijn een aantal medewerkers nu tewerkgesteld met een volwaardig contract en voor onbepaalde duur.

Wie meer info wil over deze vorming- en tewerkstellingsinitiatieven of denkt hiervoor in aanmerking te komen, neemt contact met de Sociale dienst van het OCMW.

 

Nieuws Teasers: