Kansenpas

Wat?

Met de kansenpas krijgen personen met een bescheiden inkomen een flinke korting op inkomgelden, abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door het stadsbestuur en door lokale verenigingen of sociale organisaties. Ook in de dienstencentra De Wilg en Den Aftrap geniet u met een kansenpas korting op bepaalde dienstverlening. In sociaal restaurant De Variant kan u goedkoper lekker middagmalen.

Enkele voorbeelden:  

 • Zwembad: 1,50 EUR, 12,50 EUR voor een 10-beurtenkaart.
 • Recreatiepark De Ster: 15 EUR als gezin, 10 EUR als alleenstaande en 5 EUR als je 65+ bent.
  !!! OCMW-cliënten betalen 6 EUR voor een gezinsabonnement, 4 EUR als alleenstaande en 2 EUR als 65 plusser.
  Haal uw abonnement af aan de balie van het welzijnshuis. Breng uw identiteitskaart zeker mee.
 • Salons voor Schone Kunsten: 1 EUR, Mercatormuseum en SteM: 2,50 EUR. Informeer ook naar de abonnementen. 
 • Theater, muziek, dans: 2,50 EUR per voorstelling in de stadsschouwburg en het museumtheater
 • Lunchen in restaurant De Variant:
  • Volwassene met kansenpas: 6 EUR
   Met restaurantpas: 3,50 EUR (informeer bij uw maatschappelijk assistent of u recht hebt op een restaurantpas)
   • Kind met kansenpas (6-12j): 3,50 EUR
    Met restaurantpas: 1 EUR (informeer bij uw maatschappelijk assistent of u recht hebt op een restaurantpas)
    • Kinderen onder 6 jaar: 1 EUR

 

Voor wie 

 • Iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Dit is makkelijk na te kijken via het briefje van uw mutualiteit. Links onderaan staat er een nummer. Als het laatste cijfer een 1 is, hebt u alvast recht op een kansenpas!

 • Iedereen met een leefloon of een bescheiden inkomen met hoge schuldenlast die een attest kan voorleggen van OCMW, CAW Waasland of schuldbemiddelaar.

én

U mag behalve de eigen woning (met een niet-geïndexeerd K.I. dat niet hoger is van 1.200 EUR + 172 EUR per persoon ten laste) ook, en uitsluitend, één garage(box) in de onmiddellijke omgeving van de woning mag bezitten. Deze woning moet ook door de eigenaar zelf bewoond worden.

Wat moet u doen om een kansenpas aan te vragen?

Wanneer u een kansenpas aanvraagt, zorg er dan voor dat u het volgende meebrengt:

 • uw identiteitskaart
 • Een recente (pas)foto
 • De juiste attesten (inkomen en onroerende bezittingen) als bewijs dat u in aanmerking komt voor een kansenpas

 • Attest van het ziekenfonds: voor personen die recht hebben op de 'verhoogde tegemoetkoming’.
 • Attest van het OCMW: voor personen die recht hebben op het leefl oon. 
 • Attest Rijksdienst voor pensioenen: voor personen die recht hebben op het ‘gewaarborgd inkomen’ voor bejaarden of de ‘inkomensgarantie voor ouderen’. 
 • Attest FOD Sociale Zekerheid: voor personen die recht hebben op de inkomensvervangende tegemoetkoming (personen met een beperking).
 • Attest van het OCMW, het CAW-Waasland, een advocaat, notaris of andere erkende schuldbemiddelaar voor personen met een hoge schuldenlast en die hiervoor in begeleiding zijn.
 • Wanneer bijkomend onderzoek nodig is (inkomen of onroerende goederen) dan zal u de kansenpas niet onmiddellijk meekrijgen, maar zal er met u afgesproken worden wanneer u de kansenpas kan komen ophalen.

Waar aanvragen


- Personen die leefloon of bijstand ontvangen van het OCMW:
  Via uw maatschappelijk assistent of rechtstreeks bij de onthaalbalie in het Welzijnshuis.

- Personen met inkomensgarantie voor ouderen of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een  handicap:
  Kom langs in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, in thuiszorgcentrum 't Punt, Lamstraat 23 of in de deelgemeentehuizen.

Meer informatie in de Kansen(pas)krant hieronder of haal de kansenpaskrant af in het welzijnshuis en het stadhuis.

Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
brochure de kansenpas 22/02/2018 - 16:20
Kansenpaskrant mei-juni 2017 12/06/2017 - 12:48