Het OCMW als zorgkas

Zorgverzekering

Sinds januari 2002 is elke inwoner van Vlaanderen verplicht zich aan te sluiten bij een zorgkas die instaat voor de zorgverzekering. Hierbij kan u zelf kiezen of u zich aansluit bij de zorgkas van uw mutualiteit of de Vlaamse Zorgkas. OCMW Sint-Niklaas is een lokaal agent van de Vlaamse zorgkas.

Bent u zwaar zorgbehoevend en krijgt u intensieve verzorging van familie, vrienden of professionele hulpverleners (dit ook in de residentiële zorg), dan kan u een premie aanvragen via de zorgverzekering. Deze aanvraag doet u bij de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

Tegemoetkomingen

  • Tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg
  • Tegemoetkoming voor residentiële zorg

Hoe aanvragen

U vult een aanvraagformulier in dat u kan downloaden van de website van de Vlaamse Zorgverzekering. Dit aanvraagformulier én een attest van uw zorgbehoevendheid bezorgt u aan uw zorgkas.

Voor personen die in een erkende voorziening voor residentiële zorg verblijven, volstaat een verblijfsattest als attest van de zorgbehoevendheid.

Personen die nog thuis wonen en nog geen attest van zorgbehoevendheid hebben, kunnen terecht bij de erkende diensten voor gezinszorg en de centra voor algemeen welzijnswerk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. In Sint-Niklaas kan u voor dergelijk attest langskomen bij thuiszorgcentrum 't Punt. Zij geven u een score met behulp van de zogenaamde BEL-schaal.  U moet minstens 35 punten scoren op de BEL-schaal om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering.

Zie ook De Vlaamse zorgverzekering

Nieuws Teasers: