Bedragen leefloon

Volgende bedragen zijn van toepassing sinds de indexaanpassing van 1 juni 2017.

 

 

Leefloon op jaarbasis

Leefloon op maandbasis

Categorie 1

Samenwonende persoon

 

 

 

7.077,88

 

589,82

Categorie 2

Alleenstaande persoon

 

 

 

 

10.616,84

 

884,74

Categorie 3

Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste

 

 

 

14.155,79

 

1.179,65

Nieuws Teasers: