Financiële ondersteuning

Het OCMW van Sint-Niklaas beschikt over verschillende vormen van financiële ondersteuning.  Elke beslissing over de toekenning van financiële steun is een individuele beslissing, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

 Mogelijke steunverlening

 

 • Toekennen van een leefloon  (in het kader van het recht op maatschappelijke integratie)
 • Toekennen van financiële steun gelijk aan het bedrag van het leefloon (het zogenaamde equivalent leefloon) aan mensen die wegens hun nationaliteit geen leefloon kunnen krijgen;
 • Toekennen van een eenmalige of maandelijkse tussenkomst, die al dan niet terug betaald hoeft te worden.
 • Verlenen van terugvorderbare voorschotten op sociale uitkeringen als kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziekte uitkering, en andere waarop de hulpvrager recht heeft;
 • Tussenkomst in medische kosten;
 • Tussenkomst in uitzonderlijke kosten;
 • Tussenkomst in het verblijf in een instelling (tehuis, woonzorgcentrum, instelling voor
  daklozen...);
 • Het betalen van de kosten voor de aansluiting bij een ziekenfonds.

  Als iemand het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledig voordeel van sommigen uitkeringen te bekomen, kan het OCMW ook optreden als werkgever (zie ook vorming- en tewerkstelling).

 • Korting bij jeugdbewegingen, sportclubs, culturele vorming,...

Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
brochure de kansenpas 22/02/2018 - 16:23