Naar het woonzorgcentrum

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen in zijn eigen vertrouwde omgeving. Dankzij de hulp van familie, vrienden, buren en met hulp van verschillende thuisdiensten kunnen vele ouderen en hulpbehoevende mensen lange tijd thuis blijven wonen. Soms wordt een opname in een woonzorgcentrum echter noodzakelijk. Onze huizen proberen u dan een echte ' thuis ' te bieden. Elke zorgbehoevende oudere is welkom, welke geloofsovertuiging u ook hebt. Onvoldoende inkomsten vormen ook geen belemmering voor opname in het woonzorgcentrum.

Minimumleeftijd voor opname

De wetgeving heeft een minimumleeftijd voor opname in een woonzorgcentrum vastgelegd. Deze minimumleeftijd is 65 jaar. Een uitzondering hierop voor andere zwaar zorgbehoevende personen kan aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wachtlijst

Welke plaats u inneemt op de wachtlijst wordt bepaald door een objectief puntensysteem. Dit puntensysteem houdt rekening met de graad van zorgbehoevendheid, leeftijd, inwonerschap in Sint-Niklaas, enz. Diegene met het hoogste aantal punten staat bovenaan de wachtlijst.

Wanneer er een kamer in een woonzorgcentrum van het OCMW vrij is, gaat de sociale dienst woonzorgcentra op de wachtlijst na wie als eerste in aanmerking komt voor een opname.

Ook mensen die niet in Sint-Niklaas wonen, kunnen zich al laten inschrijven op de wachtlijst. Zij moeten op het moment dat zij hun intrek kunnen nemen in het woonzorgcentrum, wel beschikken over een 'borgstelling' van het OCMW van hun woonplaats.

Regeling van het verblijf

De kandidaat-bewoner wordt door de sociale dienst gecontacteerd met de vraag of de kandidaat-bewoner een opname wilt. Als de kandidaat-bewoner interesse heeft, maakt de sociale dienst woonzorgcentra een afspraak om het verblijf in het woonzorgcentrum praktisch te regelen en de nodige documenten in orde te brengen (sociaal-financieel en administratief dossier, praktische afspraken, datum van opname…).

Info, bezoek, inschrijving

Voor meer info, een bezoek aan onze woonzorgcentra of een inschrijving op de wachtlijst kunt u terecht bij 't Punt in Sint-Niklaas en bij de antennepunten in Belsele en Nieuwkerken.

 

 

Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Infobrochure woonzorgcentra OCMW 20/02/2018 - 11:05