Inschrijving voor een ouderenflat

Hebt u interesse voor de huur van een ouderenflat, neem dan contact op met thuiszorgcentrum ’t Punt. 

Wie zich wil inschrijven op de wachtlijst, brengt volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • recentste aanslagbiljet personenbelasting

 

De wachtlijst

Indien u zich wil inschrijven op de wachtlijst, kan u voortaan kiezen tussen een actieve en een preventieve wachtlijst.

 • Indien uw situatie zo is dat u onmiddellijk zou ingaan op een aanbod, laat u zich best inschrijven op de actieve wachtlijst. Wanneer u op de eerst plaats van deze wachtlijst staat, contacteren wij u voor een vrije woning of flat. Gaat u niet in op dit aanbod dan wordt uw inschrijving geschrapt.

  Opgelet: uw plaats op de actieve wachtlijst kan wisselen. Het kan dus zijn dat u op een bepaald moment op bijvoorbeeld plaats 3 staat en één maand later op plaats 4. Dat komt dan doordat iemand van de preventieve wachtlijst naar de actieve wachtlijst is overgekomen en daar al op plaats 3 stond. Aangezien men zijn chronologische plaats behoudt, komt deze persoon dan ook op plaats 3 op de actieve wachtlijst en schuift u een plaatsje op.

 • Als u zich eerder uit voorzorg op de wachtlijst plaatst, kiest u best voor de preventieve wachtlijst. In dit geval wordt u niet gecontacteerd bij een vrije flat of woning. U kan wel op ieder moment vragen om over te stappen naar de actieve wachtlijst, met behoud van uw chronologische plaats.  
 • Indien u ingeschreven bent voor meerdere locaties:

  -          voor de serviceflats: Zwijgershoek en Azalealaan

  -          voor de ouderenwoningen en –flats: Belsele, Sinaai, Nieuwkerken, Sint-Niklaas

  dan geldt uw inschrijving op de actieve of preventieve wachtlijst voor al deze locaties.

Enkele voorbeelden

Irène en Willy wonen op het platteland in een oude boerderij. Ze krijgen stilaan wat gezondheidsklachten en het onderhoud van het huis met tuin wordt te zwaar. Ze willen graag verhuizen naar een ouderenflat in het centrum van de stad. Ze hopen op meer vrije tijd om te genieten van het leven. Ze kiezen voor de actieve wachtlijst en zullen snel kunnen verhuizen als er een flat/woning vrij is.

Patrick en Myriam zijn actieve zestigers. Als het later wat minder gaat, willen ze graag kleiner en in de buurt van een woonzorgcentrum gaan wonen. Ze hebben al gehoord dat er soms lange wachttijden zijn voor een serviceflat of ouderenwoning. Dit maakt hen ongerust. Ze kiezen er voor om zich in te schrijven op de preventieve wachtlijst. Hierdoor worden ze niet gecontacteerd bij een vrije woning, maar begint hun wachttijd wel al te lopen. Ze kunnen op hun vraag overstappen naar de actieve wachtlijst als dat nodig is. 

Wachttijden

Eens u ingeschreven bent, kan u enkel afwachten. De wachttijd kan sterk variëren en is afhankelijk van het type woning/flat. Omdat alle kandidaten de mogelijkheid hebben om met behoud van datum over te stappen van de preventieve op de actieve wachtlijst, kan ook uw plaats op de actieve wachtlijst variëren.

Vb. Persoon A schrijft in op de preventieve wachtlijst op datum van 15.03.18. U schrijft in op de actieve wachtlijst op datum van 05.05.18 en neemt hierbij de 25ste  plaats in. Op 06.05.18 kiest persoon A er voor om over te stappen op de actieve wachtlijst. Deze persoon komt op deze actieve wachtlijst terecht met behoud van datum nl. 15.03.18 en komt hierbij voor u te staan. Waar u aanvankelijk de 25ste plaats innam, staat u na deze verandering op de 26ste  plaats.

Raadpleeg hier uw plaats op de wachtlijst 

Klik hier en raadpleeg uw plaats op de wachtlijst.

Geef uw rijksregisternummer in en uw plaats op de wachtlijst(en) verschijnt. U vindt uw rijksregisternummer op de achterzijde van uw identiteitskaart.

 

 

 

 

Nieuws Teasers: