Welzijnshuis versterkt zijn rol als draaischijf van het Sint-Niklase sociaal beleid

Welzijnshuis versterkt zijn rol als draaischijf van het Sint-Niklase sociaal beleid

Het welzijnshuis in de Abingdonstraat waar alle welzijnsdiensten van stad en OCMW onder één dak huizen, mag twee nieuwe partners verwelkomen. Unia Sint-Niklaas en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen namen er onlangs hun intrek. Eerder kwam er ook al een postpunt van Bpost en een consultatiebureau voor het jonge kind bij.

Daarmee versterkt het welzijnshuis zijn rol als draaischijf voor het Sint-Niklase sociaal beleid.

Unia: meldpunt voor discriminatie en bevordering van gelijke kansen
Sinds de oprichting van het toenmalige ‘meldpunt discriminatie’ te Sint-Niklaas in 2010 konden burgers terecht op het stadhuis met hun vragen en meldingen omtrent discriminatie. Begin 2017 verhuisde dit meldpunt, intussen omgedoopt tot ‘lokaal contactpunt’  van het stadhuis naar het Welzijnshuis. “Thematisch sluit de werking van het contactpunt aan bij het domein van welzijn. Dit maakt de samenwerking tussen Unia en stad Sint-Niklaas een pak gemakkelijker, aangezien ook de dienst diversiteit, samenleving en preventie, de woonwinkel… in hetzelfde gebouw te vinden zijn”, duidt Joanne Uvin, aanspreekpunt van Unia in Sint-Niklaas.

Er worden jaarlijks een 60 à 70-tal meldingen geregistreerd met als plaats van de feiten ‘Sint-Niklaas’ waarbij discriminatie en/of de gelijke kansen in het geding zijn bijvoorbeeld op vlak van afkomst, ras, huidskleur, geaardheid, leeftijd, fysieke of genetische eigenschappen, vermogen… De meeste meldingen gaan over werk, onderwijs, huisvesting, goederen en diensten en haat op het internet. De melders zijn meestal geen vaste klanten, maar personen die slechts één bepaalde melding doen. Zij zoeken in de praktijk eerst via internet hun weg. Afspraken gebeuren veelal telefonisch. Maar een persoonlijk gesprek met een melder kan natuurlijk ook.

Maar Unia doet meer dan alleen individuele meldingen behandelen. We bestrijden ook op een  structurele manier discriminatie en bevorderen gelijke kansen”, zegt Joanne. “Dat doen we door op verschillende maatschappelijke domeinen te sensibiliseren, door contacten met verschillende spelers te onderhouden, door projecten van partnerorganisaties te ondersteunen enzovoort. Unia biedt ook begeleiding en training aan wie een diversiteitsbeleid wil voeren.”

Een voorbeeld:

Een immokantoor zet op mail dat afspraken voor een bezichtiging van een huurwoning enkel kunnen voor personen met werk. Bij contactname met het immokantoor erkent het kantoor dat de eigenaars onredelijke eisen stellen. De eigenaars wonen zelf naast het pand dat ze verhuren. Unia wijst mevrouw erop dat volgens de anti- discriminatie wet dit soort eisen niet kunnen en stelt mevrouw voor de opleiding in Kortrijk te volgen rond verhuren zonder discriminatie voor vastgoedmakelaars. Mevrouw vindt dit een goed idee en zegt dat ze zelfs zal inschrijven voor meerdere personen van het kantoor.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen: in het welzijnshuis kunnen we onze rol nog beter spelen

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen is een onafhankelijke en pluralistische vzw die zich in 11 Oost-Vlaamse gemeenten samen met anderen inzet voor een meer democratische, sociale, solidaire en rechtvaardige samenleving en de realisatie van de sociale grondrechten zoals recht op werk, recht op behoorlijke huisvesting en culturele en maatschappelijke ontplooiing voor iedereen. “Wij willen ons als organisatie ‘prioritair’ inzetten voor en met de maatschappelijk kwetsbare groepen in het verwerven van hun grondrechten. In Sint-Niklaas werken we rond kinderarmoede, arbeid en armoedebestrijding met twee projecten”, licht Marjolein Damen, opbouwwerker, toe.

Met het project kinderarmoedebestrijding zet Samenlevingsopbouw in op twee sporen. In dit project brengen we op regelmatige basis een oudergroep samen rond kinderarmoede. We brengen met hen drempels in kaart rond maatschappelijke dienstverlening, inkomen, onderwijs, … waarna we in dialoog gaan met organisaties en beleid om deze drempels aan te pakken. Daarnaast zetten we in op een ruim overlegplatform ‘kansen voor kinderen’ met onder meer kinderopvang, onderwijs, welzijn, armoedeorganisaties, doelgroep-vertegenwoordigers, stad en OCMW. Via werkgroepen wordt werk gemaakt van betere informatiedoorstroming en samenwerking rond kinderarmoede, armoedebestrijding en sensibilisering, zowel naar professionelen als naar kwetsbare gezinnen.

We zijn ook actief in het ESF-project ‘sleutel naar werk en opleiding’ waar we samen met verschillende organisaties aan de slag gaan met een groep mama’s die we versterken naar welzijn en begeleiding naar een opleiding of werk.

Samen met andere organisaties is Samenlevingsopbouw ook gekend van het platform POLSSLAG  waar men de noden van de mensen in kwetsbare situaties overbrengt naar de stad en OCMW. Zij zijn samen met stad en OCMW ook de motor achter het jaarlijkse evenement op 17 oktober, de werelddag van verzet tegen extreme armoede.

“De verhuis naar het welzijnshuis is er gekomen omdat we samen met de andere organisaties en diensten van de stad die inzetten op deze grondrechten sterk willen staan voor de toekomst. We brachten de voorbije jaren sowieso al veel tijd door in het Welzijnshuis voor overleg en samenwerking. We zijn er bovendien ook van overtuigd, dat we met het huidige bestuur en beleid, onze rol als ‘luis in de pels’ ook in de toekomst verder zullen kunnen en mogen spelen”, zegt Nicole Formesyn vastberaden.  

Contactgegevens

  • Lokaal contactpunt Unia Regio Sint-Niklaas
    Heb je een vraag voor Unia? Wil je discriminatie melden? Dan kun je gratis en in alle vertrouwelijkheid contact met ons opnemen. Elke stap gebeurt met jouw instemming.

Unia Regio Sint-Niklaas
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Tel.: 03 778 30 32

sint-niklaas@unia.be

Je kan ook bellen van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur naar het gratis nummer 0800 12 800.
Meer info: www.unia.be

  • Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
marjolein.damen@samenlevingsopbouw.be, tel. 0491 344 118
sanne.buelens@samenlevingsopbouw.be, tel. 0491 344 136

nicole.formesyn@samenlevingsopbouw.be


 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, deskundige externe communicatie

Datum persbericht

2017-02-15