Versneld een woonst toewijzen aan kwetsbare personen wordt mogelijk.

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.

Vanaf februari 2017 kunnen in Sint-Niklaas sociale huurwoningen van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) versneld worden toegewezen aan mensen die behoren tot één van de volgende drie kwetsbare doelgroepen: daklozen, psychisch kwetsbare personen en jongeren die anders quasi geen kans maken om op eigen houtje een duurzame huisvesting te vinden.

Verschillende welzijns-, zorg- en woonorganisaties die actief zijn in Sint-Niklaas ondertekenen vandaag het samenwerkingsprotocol ‘versnelde toewijzing’. De stad  Sint-Niklaas neemt de regisseursrol op. In 2017 zullen in totaal vijf woongelegenheden versneld worden toegewezen, verdeeld onder de drie doelgroepen. Dit aantal kan jaarlijks wijzigen en wordt berekend op basis van het aantal toewijzingen bij de SNMH de voorbije vijf jaar.

Wat is de versnelde toewijzing?

Het samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing is een nieuwe samenwerking op het vlak van wonen en welzijn binnen Sint-Niklaas, en hoopt op die manier bij te dragen aan het bewerkstelligen van het recht op menswaardig wonen voor iedereen.

De versnelde toewijzing van een sociale huurwoning is bedoeld voor personen die behoren tot drie duidelijk omschreven doelgroepen. Dat wordt zo bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur, dat de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden voor elke sociale huisvestingsmaatschappij regelt.

De drie doelgroepen worden als volgt omschreven:

1. Dakloze persoon

“dakloze: de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld” (artikel 1 Kaderbesluit Sociale Huur)

2. Persoon met geestelijk gezondheidsprobleem

“een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen”

3. Jongere

“een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum op voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand”

“een persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst” 

Hoe werkt de versnelde toewijzing?

De partnerorganisaties kunnen een versnelde toewijzing aanvragen aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, en voorzien een begeleiding van minimaal 12 maanden voor de persoon die een woonst via de versnelde toewijzing van de SNMH krijgt aangeboden.

Hiermee begeleiden zij deze kwetsbare mensen naar een stabiele woonsituatie.

Partnerorganisatie van het nieuwe samenwerkingsverband

Het nieuwe protocol is een samenwerkingsverband tussen de stad Sint-Niklaas, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en diverse welzijns- en woonorganisaties actief in Sint-Niklaas: het  OCMW Sint-Niklaas, CAW Oost-Vlaanderen, Beschut Wonen Waasland vzw, Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas, Psychiatrische Thuiszorg (PZT) Querido – Mozaïek, het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS): Mobiel Team Langdurige Zorg (PC Sint-Hiëronymus) en Mobiel Team Acute Zorg (APZ Sint-Lucia), Centrum Geestelijke Gezondheid Waas en Dender, LIA vzw, Spoor 56 vzw, De Steiger vzw en Dienstencentrum Hof ter Welle vzw.

De stad neemt de regisseursrol op.

 

 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, deskundige externe communicatie

Nuttige Adressen

Abingdonstraat 99
9100
Sint-Niklaas
03 778 32 42
03 778 66 66

Datum persbericht

2017-02-15