VACATURES: Deskundige gebouwbeheersysteem HVAC en speciale technieken B1-B2-B3

VACATURES: Deskundige gebouwbeheersysteem HVAC en speciale technieken B1-B2-B3
Stad en OCMW zoeken deskundige gebouwbeheersysteem HVAC en deskundige gebouwbeheersysteem speciale technieken. Je zal werken binnen de cluster techniek, afdeling gebouwen van de stad of het OCMW Sint-Niklaas.

Wat houdt de job in: Als deskundige gebouwbeheersysteem HVAC (verwarming,ventilatie en koelingsystemen) en deskundige gebouwbeheersysteem speciale technieken (liften, alarmen, toegang,…) maak je dossiers op en werk je dossiers af in FMIS (Facility Management Informatie Systeem). Je verifieert en controleert werken en documenten in het kader van de regelgeving en procedures. Je informeert en adviseert (interne) klanten. Je voert gespecialiseerde werken uit binnen je eigen vakgebied.

Wie zoeken we: Je voldoet aan volgende voorwaarden op 8 september 2017: Alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Voor een statutaire functie: je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland  
 • Voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België 
 • Je bent van onberispelijk gedrag 
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs of slaagt voor een capaciteitsproef die onderzoekt of je kan functioneren op niveau waar de functie gesitueerd is. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector.
   • Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma: a) administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan. b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Voor elk onderdeel moet je 50 procent van de punten behalen. In totaal moet je minimum 60 procent van de punten te behalen.

Wat bieden we: Bij het stadsbestuur en het OCMW:

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering 
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling 
 • minimum bruto maandloon:
  contractueel/statutair B123:
  met 0 jaar anciënniteit: 2.437,59 EUR bruto
  met 12 jaar anciënniteit: 2.830.84 EUR bruto. 

de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse? Alleen de sollicitaties die ten laatste op 8 september 2017 bij het stadsbestuur/OCMW Sint-Niklaas toekomen worden aanvaard. De datum van registratie door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidaatstelling is ingediend.

Je sollicitatie moet gebeuren ten laatste op 8 september 2017 met het door bij het stadsbestuur/OCMW ter beschikking gestelde formulier* vergezeld van je curriculum Vitae, een kopie van je diploma en een motivatiebrief. Bezorg dit aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

*Dit vind je terug in de infobundel onderaan deze pagina.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op afdeling personeel dienst HR, T 03 778 31 25 of E vacatures@sint-niklaas.be.

De stad en OCMW Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Publicatiedatum

2017-08-09