VACATURE technisch medewerker openbare werken D1-D2-D3

VACATURE technisch medewerker openbare werken D1-D2-D3
Wat de job inhoudt Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst openbare werken. Binnen deze dienst zijn er drie teams. Team waterhuishouding is verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterlopen, het vrijmaken van verstoppingen in de riolering en interventies bij noodweer. Team wegen en riolering is verantwoordelijk voor kleine herstellingswerken of uitbreidingen aan wegen en rioleringen. Team signalisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de verkeersborden en wegsignalisatie op openbaar domein.

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Op woensdag 30 mei 2018 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de     taalwetgeving):
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte    (EER) of van Zwitserland
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je hebt een rijbewijs B bij indiensttreding.
 • je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:
 1. administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 2. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

 

Wat we bieden
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer           
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de    privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon:

met 0 jaar anciënniteit: 1.904,89 EUR bruto

met 12 jaar anciënniteit: 2.190,76: EUR bruto.

 

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds contractueel/statutair) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Algemene bepalingen:

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 6 maanden. Na deze 6 maanden krijg je een contract van onbepaalde duur aangeboden indien je een gunstige evaluatie hebt.

 

Interesse? Bezorg ten laatste op woensdag 30 mei 2018 jouw inschrijvingsformulier met cv aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be.

 Voor meer inlichtingen kan je onze infobundel onderaan deze pagina raadplegen of kan je terecht op de dienst HR, T  03 778 31 25 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2018-05-15
Bijlagen Datum
infobundel technisch medewerker openbare werken 15/05/2018 - 14:27