VACATURE: technisch expert team onderhoud gebouwen OCMW

VACATURE: technisch expert team onderhoud gebouwen OCMW
Als technisch expert heeft u voldoende kennis van elektrische installaties om dringende ingrepen en reparaties te kunnen doen.  U heeft een basiskennis van schilderen, bezetten, timmeren, sanitair en loodgieterij, om ingrepen te doen met betrekking tot de HVAC-installaties, de basisonderhoud van en noodinterventies bij defecten aan liften, elektrische deuren, brandmelders, bewegingsdetectoren, waterontharders.  U staat in voor de sneeuw- en gladheidsbestrijding. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de
    Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (voor een statutaire aanstelling)

2. u bent tot het wettige verblijf in België en tot de Belgische
    arbeidsmarkt toegelaten

3. u bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en
    politieke rechten

4. u bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig
    onderzoek door het OCMW)

 BIJKOMENDE VOORWAARDEN

Om in de vacante betrekking aangesteld te kunnen worden, dient de kandidaat aan volgende wervingsvoorwaarden te voldoen:

1. minimum 1 jaar relevante beroepservaring op de uiterste inschrijvingsdatum

2. je slaagt voor de selectieprocedure

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten richten hun kandidatuur aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas

Alleen de kandidaturen die uiterlijk op 26 september 2017 bij het OCMW Sint-Niklaas toekomen  worden aanvaard. De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door het OCMW ter beschikking gestelde formulier en moet vergezeld zijn van uw curriculum Vitae en bewijs beroepservaring.

Publicatiedatum

2017-09-05
Bijlagen Datum
infobundel technisch expert OCMW 05/09/2017 - 15:18