VACATURE teamverantwoordelijke voorraadbeheer

VACATURE teamverantwoordelijke voorraadbeheer
Als teamverantwoordelijke voorraadbeheer geef je leiding aan een team medewerkers en sta je in voor het efficiënt, economisch en klantgericht aankopen, beheren en stockeren van diverse magazijn- en uitleengoederen van het stadsbestuur, het OCMW en de politiezone van Sint-Niklaas. Je staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en past op een correcte manier de interne afspraken toe.  We verwachten dat je flexibel en stressbestendig bent en dat je kan organiseren, aansturen en plannen.

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

Op dinsdag 3 oktober 2017 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte    (EER) of van Zwitserland
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig    

je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

 1. administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 2. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

 Wat we bieden

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de    privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon:

met 0 jaar anciënniteit: 2.437,59 EUR bruto

met 12 jaar anciënniteit: 2.830,84 EUR bruto.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Algemene bepalingen:

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

Interesse? Bezorg ten laatste op dinsdag 3 oktober 2017 jouw inschrijvingsformulier met een kopie van jouw diploma + cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, T  03 778 31 25 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2017-09-12
Bijlagen Datum
infobundel teamverantwoordelijke voorraadbeheer 15/09/2017 - 08:38