VACATURE: teamhoofd GAS

De stad Sint-Niklaas wil een aangename en veilige stad zijn om in te leven. Als teamhoofd GAS en sanctionerend ambtenaar kan jij daar aan meewerken. Interesse, lees dan zeker verder.

Jobinhoud:
Als teamhoofd coach je het team GAS. Samen met hen zorg je voor een goede afhandeling van de gemeentelijke administratieve sancties. Je vormt ook een brug tussen jouw team, de lokale politie, verschillende stadsdiensten, het parket en nog andere partners.
Daarnaast ga je aan de slag als sanctionerend ambtenaar. Je legt administratieve geldboetes op voor inbreuken op het algemeen politiereglement en verstrekt advies rond het lokaal veiligheidsbeleid en de bestuurlijke handhaving.

Wie zoeken wij:

Iemand die op vrijdag 25 mei 2018 voldoet aan volgende voorwaarden:
- Je voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):
- Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland (voor een statutair aanstelling)
- Je bent van onberispelijk gedrag
- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
- Je bent medisch geschikt voor deze functie
- Je bent in het bezit van een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
of je bent laatstejaarsstudent. Bij je kandidatuur stuur je een studiebewijs mee en een verklaring dat je binnen maximaal 5 maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma. Ten laatste op de datum van de aanstelling moet het bewijs worden geleverd dat je over het juiste diploma (voorwaarden zie boven) beschikt
- je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:
a) schriftelijke en/of praktische proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).
b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Bij voorkeur heb je een attest als sanctionerend ambtenaar. Indien je dat niet hebt, dan moet je dit attest binnen de 2 jaar behalen. De opleiding gebeurt via de stad Sint-Niklaas.

Interesse?
Jouw kandidatuur moet  ten laatste op vrijdag 25 mei 2018 bezorgd worden via www.poolstok.be

Data waar je alvast rekening mee kan houden:
- de thuisopdracht wordt verstuurd op woensdag 6 juni 2018 en moet worden ingediend op vrijdag 15  
  juni 2018
- het interview gaat door op woensdag 27 juni 2018
- de assessments hebben plaats op 4 of 5 juli 2018

U dient op elk onderdeel minstens de helft te halen en gemiddeld 60%. Het assessment is eliminerend.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan u steeds terecht bij Search & Selection gent@searchselection.com of bij de dienst HR via vacatures@sint-niklaas.be

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan u Bart Moenssens contacteren, T 03 778 39 11 of bart.moenssens@sint-niklaas.be

 

Publicatiedatum

2018-05-03
Bijlagen Datum
infobundel teamhoofd GAS 03/05/2018 - 15:16