Vacature: statutair/contractueel technisch medewerker schoonmaak stad D1-D2-D3 (halftijds)

Vacature: statutair/contractueel technisch medewerker schoonmaak stad D1-D2-D3 (halftijds)
Als medewerker schoonmaak voert u een aantal technische en logistieke taken uit die bijdragen tot de netheid en hygiëne van de gebouwen en werkplaatsen van de stad.

Wie we zoeken

Op woensdag 20 december 2017 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

* voor een statutaire functie: u bent :onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland

* voor een contractuele functie: u bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België

* je bent van onberispelijk gedrag

* je geniet de burgerlijke en politieke rechten genieten

* je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek – op moment van
    aanstelling – door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)

* je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken

b) fysieke/administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).

 

Wat we bieden

* aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement, openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering

* aangepaste vorming en een functionele loopbaan

* boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

* interessante verlofregeling

* minimum maandloon: halftijds: contractueel of statutair: € 952,45 bruto.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Algemene bepalingen:

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 6 maanden)

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

  1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
  2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 6 maanden. Bij gunstige evaluatie wordt u een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Interesse? Bezorg uiterlijk op woensdag 20 december 2017 je sollicitatiebrief en kandidaatstellingsformulier + CV aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de personeelsdienst van de stad : selectie en organisatie, T 03 778 31 22.

 

Publicatiedatum

2017-11-13
Bijlagen Datum
Functiekaart 13/11/2017 - 10:26
Inschrijvingsformulier 13/11/2017 - 10:26