VACATURE: onthaalmedewerker

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
VACATURE: onthaalmedewerker
Als medewerker onthaal – afdeling cultuur bij het stadsbestuur bent u verantwoordelijk voor o.a. het publieksonthaal van individuele bezoekers, groepen en artiesten in het cultuurcentrum en balie- en suppoostwerk in de Stedelijke Musea. U zorgt ervoor dat alle bezoekers zich welkom voelen. U bent stressbestendig, communicatief en houdt van avond- en weekendwerk.

Wie we zoeken
Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

Op 7 maart 2017 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Voor een statutaire functie : u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland
 • Voor een contractuele functie : tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België
 • U bent van onberispelijk gedrag
 • U geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • U bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a) praktische en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken

Het eerste deel van de selectieonderdelen, namelijk geautomatiseerde selectietools, gaan door op 20 en 21 maart 2017 (reservedag).

 

Wat we bieden
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector zal kunnen meetellen voor maximum 6 jaar geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon (19u./week): met 0 jaar anciënniteit: 933,78 EUR bruto met 6 jaar anciënniteit: 1.005,55 EUR bruto

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Algemene bepalingen:

U wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 6 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

 

U wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

U krijgt een contract voor 6 maanden. Bij gunstige evaluatie wordt u een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 

Interesse? Bezorg uiterlijk op 7 maart 2017 uw inschrijvingsformulier met een cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst HR, T 03 778 31 26 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2017-02-10
Bijlagen Datum
infobundel onthaalmedewerker 10/02/2017 - 11:45