VACATURE: Nachtverpleegkundige (deeltijds)

VACATURE: Nachtverpleegkundige (deeltijds)
OCMW Sint-Niklaas zoekt nachtverpleegkundige.

Wat houdt de job in:

 • Als verpleegkundige sta je – samen met uw collega’s – garant voor een kwaliteitsvolle, integrale en klantvriendelijke zorg voor de bewoners van onze woon- en zorgcentra.

  Een zeer aantrekkelijke dienstregeling.

Wie zoeken we: Je voldoet aan volgende voorwaarden op 8 september 2017: Alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Voor een statutaire functie: je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland  
 • Voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België 
 • Je bent van onberispelijk gedrag 
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • Bachelor verpleegkundige: je bent houder van een bachelor diploma in de verpleegkunde en/of diploma verpleegkundige (A1)

 • Gegradueerde verpleegkundige: Je bent houder  van een diploma gegradueerde in de verpleegkunde en/of diploma verpleegkundige (A2)

 • Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma: a) administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan. b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Voor elk onderdeel moet je 50 procent van de punten behalen. In totaal moet je minimum 60 procent van de punten te behalen.

Wat bieden we: Bij het stadsbestuur en het OCMW:

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering 
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling 

Interesse? Alleen de sollicitaties die ten laatste op 8 september 2017 bij het OCMW Sint-Niklaas toekomen worden aanvaard. De datum van registratie door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidaatstelling is ingediend.

Je sollicitatie moet gebeuren ten laatste op 8 september 2017 met het door bij het OCMW ter beschikking gestelde formulier* vergezeld van je curriculum Vitae, een kopie van je diploma en een motivatiebrief. Bezorg dit aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar wervingenselectie@sint-niklaas.be

*Dit vind je terug in de infobundel onderaan deze pagina.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op afdeling personeel dienst HR, T 03 778 60 52 of E wervingenselectie@sint-niklaas.be.

Het OCMW Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Publicatiedatum

2017-08-09