Vacature: maatschappelijk assistent welzijn art. 34 stad/OCMW

U wordt tewerkgesteld binnen een van de teams van de cluster welzijn van de stad en het OCMW Sint-Niklaas. Momenteel zijn wij op zoek naar maatschappelijk assistenten voor onze teams onthaal, financiële en sociale dienstverlening, coach, vlinderteam en schuldbemiddeling. Vanuit deze verschillende teams wordt hulp- en dienstverlening gegeven op verschillende levensdomeinen zoals inkomen, onderwijs, kinderopvang,  huisvesting, activering,…

Wie we zoeken 

Iemand die donderdag 14 december 2017 voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België
 •  van onberispelijk gedrag
 •  de burgerlijke en politieke rechten genieten
 •  lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:

Op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • In het bezit zijn van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel
  maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg.

 Momenteel zoeken wij kandidaten die kunnen starten in januari 2018.

 •   U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

De algemene regels voor de selectietechnieken zoals opgenomen in art. 34 van de RPR zijn:

De selectie bestaat uit minstens één van de volgende onderdelen:

a) een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op het niveau van de functie;

b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid van de kandidaten peilt.

Het gesprek gaat door op dinsdag 19 december 2017 tijdens de kantooruren.

Indien u zich kandidaat stelt voor deze functie zal u in de uitnodigingsmail verder geïnformeerd worden over de door de selectiecommissie vastgelegde selectietechnieken van deze selectieprocedure.

Wat we bieden

Bij het stadsbestuur en het OCMW :

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en      hospitalisatieverzekering
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 •   minimum maandloon :CONTRACTUEEL B123

(voltijds):

 • € 2.365,20 bruto (met 0 jaar anciënniteit).
 • € 2.775,35 bruto (met 12 jaar anciënniteit).

 (deeltijds):

 •  € 1.182,6 bruto (met 0 jaar anciënniteit).
 • € 1.387,67 bruto (met 12 jaar anciënniteit).

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke      anciënniteit worden gevalideerd.

De kandidaten worden voor de aanstelling geraadpleegd in volgorde van hun rangschikking en tegen de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen vijf kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden binnen een door de aanstellende overheid bepaalde termijn of binnen een overeen te komen korte termijn.

Algemene bepalingen :

U wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

U krijgt een contract voor 6 maanden. Bij gunstige evaluatie wordt u een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Art. 34.= voor de aanwerving en selectie in contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid andere dan vermeld in Afdeling I, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal 18 maanden beperkt.

Interesse?

Alleen de kandidaturen die uiterlijk op donderdag 14 december 2017 bij het stadsbestuur/OCMW Sint-Niklaas toekomen worden aanvaard. De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door bij het stadsbestuur/OCMW ter beschikking gestelde formulier en moet vergezeld zijn van uw curriculum vitae en gevraagde documenten. 

Voor het stadsbestuur/OCMW :
Bezorg uiterlijk op donderdag 14 december 2017 uw sollicitatiebrief en kandidaatstellingsformulier + CV + kopie van uw diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS EN aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst HR van de stad en het ocmw: T 03 778 31 22.

De stad Sint-Niklaas en het OCMW vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Publicatiedatum

2017-12-06
Bijlagen Datum
Inschrijvingsformulier 06/12/2017 - 14:30
Functiekaart 06/12/2017 - 14:29