VACATURE: LOGISTIEKE HULP D1-D2-D3

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
VACATURE: LOGISTIEKE HULP D1-D2-D3
Je werkt in woonzorgcentrum, in samenwerking met en onder toezicht van het verzorgend personeel.  Je staat verpleegkundigen en verzorgenden bij met ondersteunende taken zoals: maaltijden bedienen en afruimen, verplaatsen van zorgvragers, bedden opmaken, kamers en dienstlokalen onderhouden en in orde brengen, eenvoudige administratieve taken en je beheert de  stock. Je helpt graag anderen en je bent goed in menselijk contact. Je werkt deeltijds in een ploegensysteem, met weekenddiensten.

Om in de vacante betrekking aangesteld te kunnen worden, dient de kandidaat aan volgende wervingsvoorwaarden te voldoen:

1. In het bezit zijn van het attest zoals vervat in het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot     vaststelling van de functie van logistiek assistent(e).

2. Slagen voor de selectieprocedure

Bij de effectieve indiensttreding moeten  de kandidaten aan alle aanwervingvoorwaarden voldoen.

 

TAAKOMSCHRIJVING

3.1 Maaltijdgebeuren

 • opdienen
 • afruimen
 • tafels dekken

3.2 Voorraadbeheer

 • stock linnen beheren en bijbestellen
 • stock medisch materiaal beheren en bijbestellen
 • stock droge voeding beheren en bestellen

3.3 Transport en transfer

 • transport van bewoners naar activiteiten, consultaties      
 • transport van materialen: karren, rolstoelen, …

3.4      Ondersteunen in de zorgtaken

 • bedopmaak
 • aan- en uitkleden van minder zorgbehoevende bewoners
 • kamers opruimen bewoners
 • vuil linnen en afval wegbrengen
 • water verdelen en flessen water vullen
 • reinigen en ontsmetten van kamers, lokalen en materialen
 • ondersteunen in de animatie
 • sorteren en verdelen van bewonerslinnen

Diversen

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst.

 

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten richten hun kandidatuur aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas

Alleen de kandidaturen die ten laatste op 17 januari 2017 bij het OCMW Sint-Niklaas aankomen  worden aanvaard. De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door het OCMW ter beschikking gestelde formulier en moet vergezeld zijn van uw Curriculum Vitae en kopie van het attest logistiek assistent.

Publicatiedatum

2016-12-23
Bijlagen Datum
infobundel logistieke hulp 05/01/2017 - 15:56