VACATURE: hoofddeskundige ICT B4-B5

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
VACATURE: hoofddeskundige ICT B4-B5
Stad Sint-Niklaas zoekt hoofddeskundige ICT.

Als hoofddeskundige ICT ben je verantwoordelijk voor éen of meerdere kennisdomeinen binnen ICT en rapporteer je aan het diensthoofd ICT. Je maakt deel uit van een dynamisch 10-koppig team, dat support verleent aan alle stads -en ocmw diensten, verdeeld over meer dan 40 locaties. Je komt terecht in een snel evoluerende omgeving met continue uitdagingen.

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Op 3 mei 2017 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):
  • U bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland
  • U bent van onberispelijk gedrag
  • U geniet de burgerlijke en politieke rechten
  • U bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
  • U bent in het bezit van een bachelor diploma ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
  • U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a)       administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

b)      een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Interesse?

U kan de infobundel terugvinden onderaan deze pagina.
Bezorg uiterlijk op 3 mei 2017 uw inschrijvingsformulier met een kopie van uw diploma + cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij team selectie, T 03 778 31 25 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

 

Publicatiedatum

2017-04-12
Bijlagen Datum
Infobundel hoofddeskundige ICT 12/04/2017 - 11:45