VACATURE DIENSTHOOFD KLANTENCONTACTEN

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
VACATURE DIENSTHOOFD KLANTENCONTACTEN
Stad Sint-Niklaas zoekt diensthoofd klantencontacten.

Wat de job inhoud

Als diensthoofd klantencontacten (A1a-A1b-A2a) ben je constant op zoek naar verbetermogelijkheden voor de stedelijke dienstverlening. Je vernieuwende ideeën werk je projectmatig uit (centraliseren van de loketomgeving, thuisloket…). Klantencontacten til je op een hoger niveau. Dit doe je samen met een heel team. Je geeft leiding aan de medewerkers van het onthaal, het meldpunt, de snelbalie, het klantencontactcentrum en aan de teamverantwoordelijken van de bodekamer en het team toerisme. Je staat mee aan de wieg van de stadswinkel (te bouwen in de nieuwe vleugel stadhuis Parkstraat), waar jij je vaste stek zal krijgen.

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

Op 27 september 2017 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland
 • Je bent van onberispelijk gedrag
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig of u slaagt voor de capaciteitstest niveau master.

Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

 1. voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma: capaciteitstest niveau master
 2. administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 3. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

 Wat we bieden

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en      hospitalisatieverzekering
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de    privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon:

met 0 jaar anciënniteit: 3.046,98 EUR bruto
met 12 jaar anciënniteit: 3.981,30 EUR bruto.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Algemene bepalingen:

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

 Interesse? Bezorg ten laatste op 27 september 2017 je inschrijvingsformulier* met een kopie van uw diploma + cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

 Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, T 03 778 31 25 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

 * het inschrijvingsformulier vind je terug in de infobundel onderaan deze pagina.

 

De stad Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Publicatiedatum

2017-09-06
Bijlagen Datum
infobundel diensthoofd klantencontacten 06/09/2017 - 10:34