VACATURE DESKUNDIGE GIS B1-B2-B3

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
VACATURE DESKUNDIGE GIS B1-B2-B3
Als GIS-deskundige sta je mee in voor het realiseren van GIS-projecten binnen de stad Sint-Niklaas. Je ontwikkelt en beheert het GIS en houdt de gegevens in de GIS-database up-to-date. Je coacht en begeleidt de GIS-gebruikers zodat dit instrument optimaal kan worden ingezet voor de gemeentelijke werking. Binnen het team GIS & data-analyse zal je ook instaan voor het analyseren van gegevens.

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

Op 10 mei 2017 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de     taalwetgeving):

  • U bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte    (EER) of van Zwitserland
  • U bent van onberispelijk gedrag
  • U geniet de burgerlijke en politieke rechten
  • U bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
  • U bent in het bezit van een bachelordiploma ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
  • U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a)       administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

b)      een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

 
  • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de    privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse? Bezorg uiterlijk op 10 mei 2017 uw inschrijvingsformulier met een kopie van uw diploma + cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de personeelsdienst: selectie en organisatie, T 03 778 31 25 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2017-03-28
Bijlagen Datum
infobundel deskundige GIS 28/03/2017 - 15:42