VACATURE deskundige bibliotheek

VACATURE deskundige bibliotheek
Als deskundige bibliotheek zet je al je kennis in om de operationele werking van de bib te verbeteren. Je hebt een neus voor nieuwe technologieën en wenst deze ten volle te implementeren in de brede bibwerking. Klantvriendelijkheid is voor jou een topprioriteit. Je neemt het voortouw binnen je team op operationeel, logistiek en organisatorisch vlak. Vanuit je expertise maak je de nodige analyse van verschillende procedures, werkprocessen en (ICT-)producten. Je formuleert verbeteringen en bereidt deze beleidsmatig voor.

Deel 1: thuisopdracht: zal je worden doorgestuurd op 8 juni 2018. (indien je kandidatuur aanvaard wordt)

 Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

- Op dinsdag 29 mei 2018 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

-  je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland

-  je bent van onberispelijk gedrag

-  je geniet de burgerlijke en politieke rechten

-  je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

-  je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

- je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a)       administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

b)      een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

 

Wat we bieden

-  aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer             

- aangepaste vorming en een functionele loopbaan

-  boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

-  interessante verlofregeling

-  de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de    privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit

-  minimum maandloon:

  • met 0 jaar anciënniteit: 2.412,49 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.830,84: EUR bruto.

 Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

  

Algemene bepalingen:

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je een contract van

onbepaalde duur aangeboden indien je een gunstige evaluatie hebt.

  

Interesse? Bezorg ten laatste op dinsdag 29 mei 2018 jouw inschrijvingsformulier met een kopie van jouw diploma + cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be.

 

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, T  03 778 31 25 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2018-05-09
Bijlagen Datum
infobundel deskundige bib 09/05/2018 - 15:41