VACATURE DESKUNDIGE ANIMATIE

VACATURE DESKUNDIGE ANIMATIE
' Wonen, leven en zorg ' staan centraal in onze woonzorgcentra. Als ‘begeleider wonen en leven’ ( animator) ga je samen met het zorgteam de kwaliteit van wonen en leven bij de bewoners en hun familie bevorderen. Dit zal gebeuren vanuit verschillende rollen die je samen met het zorgteam opneemt: mentor, activiteitenbegeleider, livingbegeleider, cultuurcoach… . Een boeiende opdracht om ertoe bij te dragen dat de bewoner zich thuis voelt in de nieuwe woon- en leefomgeving.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Woonzorgcentra: De deskundige animatie werkt onder directe leiding van een dagelijks verantwoordelijke/ hoofdverpleegkundige/ ergotherapeut.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
  2. Je bent tot het wettige verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten
  3. Je bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten
  4. Je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het OCMW)

WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

Om in de vacante betrekking aangesteld te kunnen worden, moet je aan volgende wervingsvoorwaarden te voldoen:

  1. houder zijn van diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
    - Ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het zevende specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting “kinderzorg” hetzij in de studierichting thuis- en bejaardenzorg” of gelijkwaardig
    - Ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) van de opleiding “begeleider-animator voor bejaarden” behaald in het studiegebied ‘personenzorg’ in het kader van het volwassenenonderwijs
  2. je slaagt voor de selectieprocedure

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd.

SALARISSCHAAL EN FUNCTIONELE LOOPBAAN

Functionele loopbaan: C1-C2-C3

-          Van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat.
-          Van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en een gunstig evaluatieresultaat.

Bijkomende voordelen :

-        maaltijdcheques per gewerkte dag (7,6 uren)
-        gratis hospitalisatieverzekering voor een arbeidsovereenkomst van meer dan 3 maanden
-        fietsvergoeding
-        als u kiest voor openbaar vervoer, volledige terugbetaling
-        interessante verlofregeling

BIJKOMENDE INFORMATIE

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij de afdeling personeel, dienst HR, telefonisch op het nummer 03 778 31 25 of via mail: wervingenselectie@sint-niklaas.be

Solliciteren kan tot ten laatste vrijdag 15 december 2017 op 1 van onderstaande manieren:
-       Geef het inschrijvingsformulier  vóór 16 uur af aan de dienst HR of het secretariaat van het OCMW.
-       Richt uw het  aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas
-       Verstuur via mail naar wervingenselectie@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2017-11-21
Bijlagen Datum
infobundel deskundige animatie 21/11/2017 - 14:21