VACATURE: de stad zoekt een diensthoofd groepsopvang A1aA1bA2a

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Voor de dienst kinderopvang (baby's en peuters) van stad en OCMW Sint-Niklaas zoeken wij een gemotiveerd diensthoofd.  De dienst bestaat uit het team groepsopvang (4 kinderdagverblijven) en het team gezinsopvang (30-tal onthaalouders). Ben je een gedreven leidinggevende die zich, samen met zijn/haar teams, wil inzetten om een hoogstaande kwalitatieve kinderopvang voor baby's en peuters verder uit te bouwen.  Wil je, net zoals ons, van ieders kindertijd een 'goede' kindertijd helpen maken.  Dan hopen we dat je deelneemt aan deze selectieprocedure.

Data selectie

 • De schriftelijke proef bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op donderdag 12 oktober 2017 en terug ingediend moet zijn op woensdag 18 oktober 2017 ten laatste tegen 10.00 uur.
 • De assessments gaan door op woensdag 8 november 2017, dinsdag 14 november 2017, donderdag 16 november 2017 en vrijdag 17 november 2017 tijdens de kantooruren.  Wij laten jou later weten wanneer je juist kan deelnemen.
 • Het interview gaat door op donderdag 30 november 2017 tijdens de kantooruren.

Wie we zoeken

Voor deelname aan de wervingsprocedure moeten de kandidaten aan volgende voorwaarden voldoen op vrijdag 15 september 2017:

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren.
- Slagen voor de selectieprocedure.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan de kandidaten op de uiterste inschrijvingsdatum moeten voldoen voor diensthoofd groepsopvang:

 • In het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A: een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Kandidaten die niet voldoen aan de diplomavoorwaarde dienen een capaciteitsproef af te leggen die onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd.  De test wordt afgenomen door een gekwalificeerd selector.

 • Je hebt bij voorkeur 3 jaar leidinggevende ervaring of 3 jaar ervaring in de kinderopvang.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan de kandidaten moeten voldoen bij indiensttreding voor diensthoofd groepsopvang:

 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Deze functie wordt als moeilijk rekruteerbaar gezien 12 jaar relevante ervaring kan dus worden meegenomen.  

Op vrijdag 15 september 2017 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

* tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten

* van onberispelijk gedrag

* de burgerlijke en politieke rechten genieten

* lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur).

* onderdaan zijn van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland.

* u slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
  In totaal moet de kandidaat gemiddeld 60 procent van de punten behalen.
Wat we bieden

* aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en      hospitalisatieverzekering

* aangepaste opleiding en een functionele loopbaan

* boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

* interessante verlofregeling

* nuttige relevante ervaring uit de privésector kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit meetellen

*  minimum maandloon: statutair en/of contractueel :

 o          voltijds A1a met 0 jaar ANC :

-           Statutair  : 

o          Bruto : 3.046,98

-           Contractueel :

o          Bruto : 3.046,98

 

 o          voltijds A1a met 12 jaar ANC :

-           Statutair :

o          Bruto : 3.981,30

-           Contractueel :

o          Bruto : 3.981,30

Het loon van een contractueel personeelslid ligt hoger omwille van de werkbonus voor contractuelen.

Het loon neemt af naarmate de anciënniteit stijgt.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Algemene bepalingen:

U wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

U wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

U krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden proef en een goede evaluatie krijgt u een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Interesse?
Bezorg ten laatste op vrijdag 15 september 2017 uw sollicitatiebrief met een kopie van uw diploma + cv en kopie rijbewijs B aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de afdeling personeel, dienst HR, T 03 778 31 22 of E vacatures@sint-niklaas.be.

                                                   
De stad Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst

 

Publicatiedatum

2017-08-30
Bijlagen Datum
Functiekaart 30/08/2017 - 10:47
Inschrijvingsformulier 30/08/2017 - 10:48