Tandarts aan huis in onze woonzorgcentra

Tandarts aan huis in onze woonzorgcentra

Ook bij ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, is een gezond gebit belangrijk. Voor oudere minder mobiele bewoners is het echter niet altijd even makkelijk om nog naar de tandarts te gaan, en dus komt de tandarts zelf langs in woonzorgcentrum De Plataan in Sint-Niklaas om de gebitten na te kijken maar ook om de medewerkers bij te scholen over mondhygiëne bij ouderen.

Het OCMW sloot voor deze dienstverlening een samenwerkingsovereenkomst met Gerodent, een mobiele tandartsprakijk van de Universiteit Gent die de woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen rondtrekt om er preventieve en curatieve mondzorg te verlenen.

Onze bewoners hebben een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. Zeker nu oudere bewoners ook op latere leeftijd nog deels hun eigen gebit hebben al dan niet aangevuld met een tandprothese, is mondhygiëne heel belangrijk. Want die ouderen vormen een belangrijke risicogroep voor aandoeningen in de mond met mogelijke impact op de levenskwaliteit en de algemene gezondheid. “Om de aandacht voor een gezonde mond en een gezond gebit te stimuleren, zijn we een samenwerking met Gerodent aangegaan”,  duiden OCMW-voorzitter Mike Nachtegael en Ruben Foubert, zorgcoördinator van het woonzorgnetwerk. “Onze samenwerking is in de eerste plaats vooral preventief. De medewerkers van de mobiele tandartspraktijk sporen vroegtijdig mogelijke mondgezondheidsproblemen op en signaleren deze. Voor de behandeling kunnen de bewoners kiezen voor de mobiele tandartsprakijk of op hun eigen tandarts een beroep doen”, vult OCMW-voorzitter Mike Nachtegael aan. 

Ook de medewerkers van de woonzorgcentra hebben aandacht voor de dagelijkse mondhygiëne bij de bewoners. En ook daarbij speelt Gerodent een belangrijke rol. Zij hebben onze medewerkers de nodige kennis bijgebracht over mond- en tandzorg bij ouderen en een goede dagelijkse mondzorg. “Intussen hebben we ons eigen mondzorgteam en een mondzorgprotocol met afspraken rond mondhygiëne”, duidt Ruben Foubert, zorgcoördinator van het woonzorgnetwerk.  Een medewerker van het mondzorgteam van het woonzorgcentrum heeft op basis van screeningslijsten van UZ Gent een eerste screening gedaan bij de bewoners. Op basis daarvan zijn een aantal bewoners van onze woonzorgcentra uitgenodigd op de consultatie van de tandartsen van het Gerodent–team in overleg met henzelf of hun familie. 

De mobiele tandartspraktijk is een project van de dienst tand-, mond- en kaakziekten van de Universiteit Gent met als projectleider professor dr. Luc De Visschere. Het project werd op 1 september 2010 opgestart, na een onderzoek uitgevoerd door de Maatschappelijke Tandheelkunde en op vraag van de woonzorgsector. Intussen doe reeds meer dan 30 woonzorgcentra beroep op Gerodent. 

Het Gerodent-project heeft als opzet:

  • mondproblemen bij kwetsbare ouderen vroegtijdig opsporen;
  • de behandelbehoeften bij bewoners van woonzorgcentra in kaart brengen en een  mondzorgtraject opstellen voor elke kwetsbare oudere;
  • vorming en navorming organiseren voor de zorgverleners in de woonzorgcentra, van gezondheidsvoorlichting over mondhygiëne tot hoe mondzorg zich verhoudt tot de algemene gezondheid.
  • informatie verzamelen op basis waarvan een voorstel kan worden uitgewerkt voor de financiering van dergelijke dienstverlening voor ouderen in woonzorgcentra, en op termijn voor ouderen in de thuiszorg.

De samenwerking met de mobiele tandartspraktijk kadert binnen het gezondheidsbeleid in onze woonzorgcentra. Onze coördinerende en raadgevende artsen ontwikkelden recent ook een antibioticabeleid. We zetten dit jaar extra in op de griepvaccinatie van alle medewerkers en blijven verder inzetten op een correcte handhygiëne van alle medewerkers.

 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, communicatie, tel. 03 778 60 10

Datum persbericht

2017-10-04