OCMW geeft sleutel van Ter Wilgen aan nieuwe eigenaar AZ Nikolaas. Nieuwe toekomst voor 'Ter Wilgen'

OCMW geeft sleutel van Ter Wilgen aan nieuwe eigenaar AZ Nikolaas. Nieuwe toekomst voor 'Ter Wilgen'

Meer dan 36 jaar deed ‘Ter Wilgen’ in de Hospitaalstraat dienst als rusthuis voor de opvang van bejaarden. Met de verhuis van de 118 bewoners naar het gloednieuwe woonzorgcentrum De Gerda kwam het gebouw leeg te staan. Maar niet voor lang, want de nieuwe eigenaar AZ Nikolaas stond al langer te trappelen om het gebouw in te nemen. Want AZ Nikolaas heeft plannen voor het gebouw. Binnenkort starten de verbouwingswerken.

Psychiatrische Afdeling en financiële administratie verhuizen van Temse naar gebouw ‘Ter Wilgen’

AZ Nikolaas is verheugd om de sleutels in ontvangst te mogen nemen. De plannen voor de site liggen ondertussen vast. De financiële administratie en de Psychiatrische Afdeling (PAAZ), die momenteel hun plaats hebben in Temse, zullen een plaats krijgen in de vrijgekomen gebouwen.                                                                                                     

De PAAZ is een open hospitalisatieafdeling voor opnames van patiënten met acute psychische problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren. Concrete indicaties kunnen zijn: depressie, angst, relationele problemen, zelfmoordgedachten, psychosomatische klachten, levensloopproblemen, afhankelijkheid (medicatie, alcohol, (soft)drugs) …

De huidige gebouwen zullen eerst een opfrisbeurt krijgen en een deel zal plaatsmaken voor extra parkeergelegenheid. AZ Nikolaas diende voor de afbraak van de appartementen reeds een vergunningsaanvraag in. De verhuis is gepland tegen eind 2017.

Overdracht ‘Ter Wilgen’ naar AZ Nikolaas

Dat AZ Nikolaas eigenaar zou worden van de gronden van het voormalige woonzorgcentrum Ter Wilgen stond al langer vast. Bij de oprichting van het fusieziekenhuis AZ Nikolaas uit het Algemeen Ziekenhuis Waasland en het ziekenhuis Maria-Middelares werd in de statuten vastgelegd dat de gronden waarop Ter Wilgen stond op 1 januari 2017 naar AZ Nikolaas zouden gaan. Maar nu het ziekenhuis verbouwingsplannen heeft voor het voormalige woonzorgcentrum, hoeft het OCMW de gebouwen niet af te breken.

Rusthuis Ter Wilgen: een korte terugblik

De geschiedenis van de bejaardenzorg op deze locatie gaat eeuwenlang terug tot eind de jaren 1700 toen er een hospitaal en ouderlingentehuis waren gevestigd.

Woonzorgcentrum Ter Wilgen werd officieel geopend op 27 juni 1981. Bijna 17 jaar eerder, in 1964, nam de toenmalige ‘Commissie van Openbare Onderstand de princiepsbeslissing over te gaan tot het bouwen van een nieuw bejaardentehuis teneinde de personen van de derde leeftijd een meer comfortabele huisvesting te geven’. Nog eens 10 jaar later op 2 maart 1974 vond de eerstesteenlegging plaats.   

Woonzorgcentrum Ter Wilgen was het grootste woonzorgcentrum van het OCMW met aanvankelijk 265 kamers.De oudere vleugel met onder meer de appartementen voor echtparen kwam al leeg te staan toen de bewoners verhuisden naar WZC De Spoele. Begin de jaren ‘2000 kreeg het ietwat grijze gebouw een kleurige facelift met de opvallende rode gevels. 

WZC Ter Wilgen mocht in 2005 ook koninklijk bezoek verwelkomen. Koningin Paola tekende er het gulden boek van het OCMW toen ze samen met koning Albert Sint-Niklaas bezocht. Bekende Sint-Niklazenaar en ereburger Emilius Waegemans, beter bekend als Bob Benny, bracht er mooie, laatste jaren door en overleed er in 2011.

 

 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, deskundige communicatie

Nuttige Adressen

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99
9100
Sint-Niklaas
03 778 60 10 (ext. com)-03 778 60 09 (int. com)-03 778 60 12 (webmaster)

Datum persbericht

2017-05-05