Nieuwbouw voor dienstencentrum De Wilg en sociaal restaurant De Variant in de Lamstraat

Nieuwbouw voor dienstencentrum De Wilg en sociaal restaurant De Variant in de Lamstraat

Het OCMW van Sint-Niklaas gaat het huidige dienstencentrum De Wilg in de Lamstraat vervangen door een duurzame nieuwbouw waarin ook het sociaal restaurant De Variant en catering De Variant van Den Azalee zullen gehuisvest zijn. De verbouwing van het sociaal restaurant op zijn huidige locatie in de Azalealaan krijgt hiermee een totaal andere wending. “We bundelen met de nieuwbouw in de Lamstraat  drie dienstverleningen op één plek”, zegt  OCMW-voorzitter Mike Nachtegael.

 

 “Dit levert heel wat schaalvoordelen op. Tegelijk garanderen we de verdere groei van het sociaal restaurant en catering De Variant, door het aantrekken van nog meer klanten in een ruimere en moderne aantrekkelijke omgeving.”  De OCMW-raad koos voor het ontwerp van de architectencombinatie Atelier Kyoto Architecten en m3-architectuur. De bouw die wordt geraamd op 2,2 miljoen euro, start eind 2017- begin 2018. Midden 2019 zal de nieuwbouw klaar zijn.

Keuze voor nieuwbouw in de Lamstraat

De OCMW-raad besliste vorige week het bestaande dienstencentrum in de Lamstraat af te breken en te vervangen door een nieuw dienstencentrum op maat van de buurt,  met een charmant en bekoorlijk sociaal restaurant en een moderne keuken voor cateringactiviteiten.

Het OCMW van Sint-Niklaas nam dit besluit om verschillende redenen.

Het  dienstencentrum De Wilg in de Lamstraat is aan vernieuwing en uitbreiding toe. Het gebouw uit 1994 voldoet niet langer aan alle noden en kampt met bouwtechnische mankementen.  Een gedeeltelijke renovatie die ook veel geld zou kosten, zou weinig soelaas brengen.

Het is intussen al langer bekend dat ook het sociaal restaurant De Variant in het gebouw Vermeir in de Azalealaan smeekt om renovatie.  Met jaarlijks 27.000 of zowat 110 klanten per middag is de nood aan uitbreiding en modernisering groot.  Het restaurant op zijn huidige locatie verbouwen en nieuwe werkplaatsen creëren voor de catering, bleek duurder dan de oorspronkelijke raming.  

“Met een nieuwbouw voor al deze diensten creëert het OCMW in de Lamstraat nu een universeel centrum met een uitgebreide en nog betere dienstverlening in een attractieve en groene omgeving en wordt de verbondenheid met ’t Punt sterker uitgebouwd”, zeggen OCMW-voorzitter Mike Nachtegael en OCMW-secretaris Tjeu van Diessen.

Meer klanten en gebruikers aantrekken

“De combinatie van een sociaal restaurant en een dienstencentrum onder één dak, levert alleen maar voordelen op naar uitbating, flexibel gebruik van ruimte en een comfortabele service.  Zo kunnen we nog meer klanten en gebruikers aantrekken. Bovendien kan het OCMW  voor deze nieuwbouw rekenen op subsidies van het  Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)”, aldus nog Mike Nachtegael.

Ook voor het sociaal restaurant en catering De Variant is de koppeling aan een nieuw dienstencentrum een bonus.

“Het sociaal restaurant en in de eerste plaats onze klanten profiteren mee van alle faciliteiten van het dienstencentrum”, zegt  Den Azalee-directeur Peter Maris. “Tegelijk krijgen ze een restaurant met een ontvangstruimte, in een aangename groene omgeving met een fraaie binnentuin en meer tafelruimte. In de zomer zullen we zelfs onze driegangenlunch kunnen serveren op het terras. Met dit nieuwe restaurant willen we ook meer jonge gezinnen met kinderen aantrekken.”

Ook de fusie van het sociaal restaurant met de huidige cafetaria van De Wilg schept heel wat nieuwe mogelijkheden waarvan de klanten zullen profiteren. “We verruimen onze kaart na de lunch en in de namiddag met onder meer wafels, ijscoupes en snacks. Uiteraard kan er ook wat gedronken worden. De klanten zullen na het middagmaal niet onmiddellijk plaats moeten ruimen omdat het restaurant sluit. In de nieuwbouw krijgen onze klanten ook de gelegenheid om samen met de catering feestruimten te gebruiken. Op deze manier kunnen mensen die het niet erg breed hebben voor een betaalbare prijs een feestje geven.’

“Het sociaal restaurant en de cafetaria combineren met de werking van het dienstencentrum op één locatie laat toe om ook in de namiddag meer publiek aan te trekken dat blijft zitten na de maaltijd en zo het ruime activiteitenaanbod van het dienstencentrum met veel vorming, informatie en ontspanningsmogelijkheden leert kennen”,  aldus  directeur thuiszorg Katelijne Vanderkerken.

Catering De Variant krijgt een professionele keuken, wat noodzakelijk is voor de werking. De cateringdienst blijft immers groeien met jaarlijks een stijgend aantal feesten en recepties die deze dienst van Den Azalee verzorgt.

Ook voor ’t Punt komen er in de nieuwbouw burelen bij want daar is nood aan door de sterke groei van de thuiszorgsector.

Duurzaam ecologisch ontwerp gericht op de wijk

Een open, transparant gebouw huisvest het sociaal restaurant den Azalee en dienstencentrum De Wilg en vormt de connectie met ’t Punt. Het vernieuwde dienstencentrum wordt het centrum van de achterliggende wijk, met een groene publiekstuin die de mensen uit de buurt aantrekt.

Het gebouw huisvest een cafetaria, het sociaal restaurant, een polyvalente activiteitenzaal, kapperszaak, wasserette en badkamers voor allerlei gebruikers: oud en jong, huidige buurtbewoners, nieuwe wijkinwoners,…

De cafetaria is de plaats waar al deze gebruikers samenkomen, het hart van het dienstencentrum. De cafetaria situeert zich centraal als knooppunt van alle openbare functies errond. In een transparant volume worden het restaurant en de activiteitenzaal voorzien. De functies in het glazen volume kijken uit op twee tuinen: enerzijds de openbare tuin aan de nieuwe wijk, anderzijds een intiemere ‘kunsttuin’. Op de verdieping worden hoofdzakelijk administratieve functies voorzien, die aansluiten bij ‘t Punt.

Het ontwerp is een sterk volume met grote transparante delen. De moderne vormgeving wordt benadrukt door de materiaalkeuze. Er wordt gekozen voor een bekleding in hout met open voegen, met her en der speelse kleuraccenten die de zintuigen stimuleren. Het organische materiaal ‘hout’ zorgt voor een ‘natuurlijke’ toets in de omgeving van deze nieuwe openbare parktuin.

De gevel richting het bestaande wandelpad en supermarkt wordt opgewaardeerd tot een volwaardige gevel in plaats van een gesloten tuinmuur zoals nu het geval is.

Het nieuwe gebouw wordt een ecologisch project met een laag energie-concept dat in de buurt van een passiefbouw komt, en ongeveer 2 keer performanter scoort op verwarmingskost en CO2-uitstoot dan de toe te passen norm.

Start verbouwing in 2018: dienstverlening verzekerd tijdens de bouwwerken

De ontwerper kan zijn voorontwerp nu verder verfijnen. Vervolgens wordt het lastenboek voor de aanstelling van de aannemer opgemaakt en vragen we de nodige vergunningen aan. Het OCMW streeft ernaar om eind 2017 of begin 2018 te starten met de afbraak van het huidige dienstencentrum.

Groot voordeel van de nieuwbouw is dat De Variant op zijn huidige locatie gewoon kan open blijven. Voor de gebruikers van het dienstencentrum zoeken we een oplossing.  We willen de activiteiten van het dienstencentrum tijdens de werken zoveel mogelijk laten doorgaan op andere locaties zoals in de woonzorgcentra De Plataan of WZC De Spoele. Bovendien opent in het late voorjaar van 2017 het nieuwe dienstencentrum Den Aftrap in het Gerdapark”, zeggen directeur thuiszorg Katelijne Vanderkerken en hoofdmaatschappelijk assistent Delfien Indevuyst. 

We hopen dan in de loop van 2019 het nieuwe dienstencentrum en het sociaal restaurant in gebruik te nemen.

 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, deskundige externe communicatie

Nuttige Adressen

Lamstraat 23
9100
Sint-Niklaas
03 778 55 55

Datum persbericht

2016-12-21