Het OCMW zoekt werkleider voor het Opleidings- en Oriëntatiecentrum

Het OCMW zoekt werkleider OOC

Taakomschrijving:
Als werkleider ondersteunt u vanuit uw technische expertise en begeleidende capaciteiten, mensen uit de kansengroepen.
U wordt ingezet in de verschillende leer-werkopleidingen, oriënteringsmodules en voortrajecten die het Opleidings- en Oriëntatiecentrum (OOC) in de Nobels Peelmanstraat aanbiedt. U zorgt voor technische begeleiding, attitudetraining en taalondersteuning Nederlands en houdt daarbij rekening met het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw medewerkers.
Bent u ‘hands-on’, communicatief, flexibel en een echte teamspeler? Solliciteer!

 Voorwaarden:
- U bent in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
  onderwijs.
- 1 jaar relevante beroepservaring.
- U slaagt voor de selectieprocedure.
- U voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit.

 Bent u de persoon die we zoeken?

Aarzel dan niet en schrijf u in door het inschrijvingsformulier  met CV en kopie van het vereiste diploma op te sturen naar de heer Mike Nachtegael, voorzitter, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas of door te mailen naar wervingenselectie@sint-niklaas.be.
De infobrochure vindt u in bijlage of is te verkrijgen bij de afdeling personeel, dienst HR, tel 03 778 60 52 of via E-mail: wervingenselectie@sint-niklaas.be,

 Uw kandidatuur moet uiterlijk op vrijdag 27 oktober 2017 geregistreerd worden op het secretariaat.

 

Publicatiedatum

2017-10-09
Bijlagen Datum
infobundel werkleider OOC 09/10/2017 - 10:47