Een warme winter voor iedereen. Altijd aardgas in de wintermaanden voor wie budgetmeter met aardgas heeft.

Mensen met een aardgasbudgetmeter die beschikken over beperkte financiële middelen en hierdoor onvoldoende geld hebben om hun meter op te laden, kunnen voortaan al vanaf november terecht in het Welzijnshuis om een minimale aardgaslevering tijdens de koude wintermaanden aan te vragen. Deze tussenkomsten zijn beperkt en hebben als doel een ondersteuning te bieden om de woning tijdens de wintermaanden voldoende te kunnen verwarmen.

“Nog te weinig mensen vragen deze tussenkomst aan”, zeggen hoofdmaatschappelijk assistent Gilles Verbeke en OCMW-voorzitter Mike Nachtegael. “In Sint-Niklaas zijn er nochtans 570 gezinnen die voor deze tussenkomsten mogelijk in aanmerking komen als ze zonder aardgas dreigen te geraken.”

“Ook wie geen budgetmeter heeft, met stookolie of een andere energiebron verwarmt en het moeilijk heeft om zijn verwarmingskosten te betalen, kan in het Welzijnshuis terecht om een tussenkomst aan te vragen”. Zo is er de verwarmingstoelage voor mensen die met stookolie of bulkpropaangas verwarmen en over een beperkt inkomen beschikken.  Zij kunnen per kalenderjaar een toelage krijgen voor maximaal 1500 liter per jaar. Wel moeten ze de toelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering. “We geven de mensen dan ook een goede raad mee”, zegt Mike Nachtegael “Kom tijdig af naar het Welzijnshuis of tijdens de spreekuren in de deelgemeenten als je het moeilijk hebt om de verwarmingskosten te betalen. Geen enkele inwoner mag in de kou zitten.” 

Wie over een budgetmeter beschikt, kan regelmatig energie kopen via het opladen van zijn kaart in een oplaadpunt budgetmeter. Het bedrag dat opgeladen is, kan men verbruiken. “Een gemiddeld huishouden betaalt ongeveerzo’n 100 euro per maand aan energiekosten voor aardgas. Op jaarbasis komt dit neer op een 1200euro. 2/3de van dit gemiddeld gasverbruik situeert zich in de koude wintermaanden van november tot maart. Door het hoge verbruik lopen de op te laden bedragen dan ook hoog op in de winter. Als men de budgetmeter op aardgas niet voldoende kan opladen en men ook zijn noodkrediet van 70 euro heeft opgebruikt, valt de aardgasvoorziening dan ook volledig uit. We zien dat dit voornamelijk voorkomt bij mensen die nog niet lang over een budgetmeter beschikken of die in de afgelopen zomermaanden ook niet voldoende opgeladen hebben. Om dat te voorkomen, voorziet de Vlaamse overheid elk jaar dat OCMW’s in een minimale aardgaslevering kunnen voorzien”, duidt Gilles Verbeke, hoofdmaatschappelijk assistent. 

Wanneer na sociaal onderzoek de noodzaak tot tussenkomst wordt vastgesteld, kan de klant twee keer per maand langskomen bij de maatschappelijk assistent om de budgetmeterkaart voor een bepaald bedrag op te laden. Deze financiële tussenkomst is gratis en de betrokkenen hoeven deze tussenkomst niet terug te betalen. In Sint-Niklaas deden de voorbije twee jaar slechts 36 gezinnen of 10 % van de gezinnen die over een aardgasbudgetmeter beschikt,  beroep op deze tussenkomst voor een totaalbedrag van 4100 euro. Da’s heel weinig en daarom maken we dit aanbod zo ruim mogelijk bekend”, zegt Mike Nachtegael, voorzitter van het OCMW, “zoals hier tijdens de soepbabbel in De Springplank. De betrokken gezinnen kregen intussen ook allemaal een brief. Maar we roepen ook andere lokale organisaties op om mensen door te verwijzen naar het Welzijnshuis, als ze merken dat inwoners het risico lopen om hun verwarmingskosten niet te kunnen betalen.”

Openingsuren sociale dienstverlening Welzijnshuis

 

 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, deskundige externe communicatie

Datum persbericht

2016-11-14