Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland zoekt een maatschappelijk assistent B1-B2-B3

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Wat de job inhoudt: in een team met 2 juristen, 4 maatschappelijk assistenten en 1 administratief medewerker sta je in voor het beheer van dossiers collectieve schuldenregeling waarin DSW optreedt als schuldbemiddelaar. Je rapporteert aan de juristen met wie je in tandem samenwerkt.

 

Datum selectie

Het eerste deel (geautomatiseerde selectietools + schriftelijke gedeelte) zal doorgaan op dinsdag 27 maart 2018 (tijdens de kantooruren) te Sint-Niklaas.

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

Op dinsdag 13 maart 2018 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving): 

 • voor een statutairefunctie: je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland  
 • voor een contractuelefunctie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België 
 • van onberispelijk gedrag  
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten  
 • lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur).  

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:

Voor maatschappelijk assistent B1-B2-B3:

Op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Je bent in het bezit van het diploma van bachelor in het sociaal werk.
 • Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B.

Uitzondering:

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij DSW. 

Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

b) Praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen.

In totaal dient men gemiddeld 60 procent van de punten te behalen.

Wat we bieden 

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering  
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan  
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio  
 • interessante verlofregeling  
 • minimum maandloon :

CONTRACTUEEL/STATUTAIR B123

(voltijds): 

2.412,49 bruto (met 0 jaar anciënniteit).  

2.830,84 bruto (met 12 jaar anciënniteit).

(deeltijds): 

1.206,25 bruto (met 0 jaar anciënniteit).  

1.415,42 bruto (met 12 jaar anciënniteit).

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Algemene bepalingen :

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;

2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Bij gunstige evaluatie word je een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Interesse?

Alleen de kandidaturen die uiterlijk op dinsdag 13 maart 2018 bij DSW toekomen, worden aanvaard. De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door de DSW ter beschikking gestelde formulier en moet vergezeld zijn van je curriculum vitae en gevraagde documenten.

Stuur uiterlijk op dinsdag 13 maart 2018 je sollicitatiebrief en kandidaatstellingsformulier + CV + kopie van je diploma en eventueel rijbewijs B aan Eric De Keyzer, voorzitter DSW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of via afgifte vóór 16.00u aan de dienst personeel, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij dienst HR: T 03 778 31 22.

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland besteedt aandacht aan de bevordering van gelijke kansen bij aanwerving. De kwaliteiten van de kandidaat-werknemer zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

 

Publicatiedatum

2018-02-20
Bijlagen Datum
Inschrijvingsformulier 20/02/2018 - 09:08
Functiekaart 20/02/2018 - 09:07