De Wachteling trekt definitief de wacht op aan het welzijnshuis

De Wachteling trekt definitief de wacht op aan het welzijnshuis

Na zijn tijdelijk verblijf aan het begin van de Stationsstraat tijdens het Special Arts Festival van 4 maart tot 8 april jongstleden, trekt het kunstwerk 'de Wachteling' nu definitief de wacht op aan het welzijnshuis in de Abingdonstraat.

In het kader van het Special Art Festival (SAF) kregen Frank Pollet en Moniek Vermeulen een schrijfopdracht met als inspiratiebron het door SAF gecreëerde woord  ‘wachteling’.

Hun verhaal mondde uit in een gelijknamig boek, De Wachteling, met illustraties van Tim Polfliet. Het boek ‘de Wachteling’ was de inspiratiebron voor het creëren van een 3D-figuur door beeldhouwer Frans Heirbaut. Het beeld stond tijdens het festival in het centrum van de stad opgesteld.

De Wachteling werd tijdens het Special Arts Festival in diverse gedaanten opgevoerd, en staat symbool voor het wachten.

“Want wachten doen we allemaal. We wachten op de bus, de trein, aan het loket of in de supermarkt. We wachten tot de pijn overgaat. Of we wachten op iets leuks. We wachten omdat we er nog niet klaar voor zijn of omdat de maatschappelijke structuren er nog niet klaar voor zijn. Het wachten maakt ons kwetsbaar. Of net omdat we kwetsbaar zijn, moeten we wachten.”

De Special Art Foundation vroeg na het festival aan het stadsbestuur een definitieve bestemming te geven aan dit beeld, en het schepencollege koos ervoor het een plaats te geven in de voortuin van het welzijnshuis in de Abingdonstraat.

Na zijn tijdelijk verblijf aan het begin van de Stationsstraat tijdens het Special Arts Festival (van 4 maart tot 8 april), trekt de Wachteling nu dus definitief de wacht op aan het welzijnshuis in de Abingdonstraat.

De Wachteling staat nu symbool voor de vele bezoekers die het welzijnshuis binnenstappen voor informatie, om een aanvraag te doen of die wachten op een positief antwoord op hun vraag. Of die gewoon een pakketje afhalen aan het postpunt. Het beeld laat ons als medewerkers en beleidsvoerders elke dag ook stilstaan bij de kwetsbare positie waarin mensen soms zitten en hoe we hen terug sterker kunnen maken.

 

 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, dienst communicatie, tel. 03 778 60 10

Nuttige Adressen

Abingdonstraat 99
9100
Sint-Niklaas
03 778 66 66

Datum persbericht

2017-06-13