De stad zoekt een technisch expert sinbad

De stad zoekt een technisch expert sinbad

Taakomschrijving:

De technisch expert is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de technische installaties in Sinbad (HVAC en waterbehandeling systeem). Je bent het eerste aanspreekpunt bij technische problemen in het gebouw. Je onderhoudt de contacten met de verschillende onderhoudscontracten en organiseert de technische tussenkomsten. Je rapporteert veiligheidsproblemen en hebt kennis van elektriciteit en brandpreventie. Je bent bereikbaar voor dringende herstellingen.

Voorwaarden:

- 1 jaar relevante beroepservaring

- Je slaagt voor de selectieprocedure.

- Je voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit.

Ben jij de persoon die we zoeken?

Aarzel dan niet en schrijf je in door het inschrijvingsformulier  met CV op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of door te mailen naar wervingenselectie@sint-niklaas.be.

De infobrochure vind je in bijlage en is te verkrijgen bij de afdeling personeel, dienst HR, tel 03 778 60 52

 of via E-mail: wervingenselectie@sint-niklaas.be.

Uw kandidatuur moet uiterlijk op vrijdag, 23 februari 2018 geregistreerd worden op het secretariaat.

Publicatiedatum

2018-02-06
Bijlagen Datum
infobundel technisch expert sinbad 06/02/2018 - 08:44