De stad zoekt een ploegbaas sinbad

De stad zoekt een ploegbaas sinbad

Taakomschrijving:

Als ploegbaas zwembad geef je dagelijks leiding aan de redders  en houdt toezicht op de activiteiten in en rond het zwembad om de veiligheid van de zwembadbezoekers te garanderen. Je staat in voor het onderhoud en de logistieke ondersteuning en rapporteert aan en overlegt met de leidinggevenden en collega's.

 Voorwaarden:

- 1 jaar relevante beroepservaring

- Je slaagt voor de selectieprocedure.

- Je voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit.

Bijkomende voorwaarde waaraan de kandidaten op de uiterste inschrijvingsdatum moeten voldoen:

  • In het bezit zijn van een hoger reddersbrevet (bij indiensttreding een geldig bijscholingsattest redder dat niet ouder dan één jaar is)
  • Minimaal 1 jaar relevante beroepservaring.

Bijkomende voorwaarde waaraan de kandidaten moeten voldoen bij indiensttreding:

  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Ben jij de persoon die we zoeken?

Aarzel dan niet en schrijf je in door het inschrijvingsformulier  met CV en kopie hoger reddersbrevet op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of door te mailen naar wervingenselectie@sint-niklaas.be.

De infobrochure vind je in bijlage of is te verkrijgen bij de afdeling personeel, dienst HR, tel 03 778 60 52 of via E-mail: wervingenselectie@sint-niklaas.be.

Uw kandidatuur moet uiterlijk op vrijdag, 23 februari 2018 geregistreerd worden op het secretariaat.

Publicatiedatum

2018-02-06
Bijlagen Datum
infobundel ploegbaas sinbad 06/02/2018 - 08:40