De stad zoekt een beleidsadviseur (met focus op smart cities en innovatie)

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
De stad zoekt een beleidsadviseur (met focus op smart cities en innovatie)

Technologie en data/informatie zijn vandaag belangrijke middelen om stedelijke uitdagingen (inzake mobiliteit, veiligheid, retail, sociale cohesie,…) aan te pakken en zo de leefbaarheid en levenskwaliteit van de stad te waarborgen. Om deze ‘smart city’ strategie vorm te geven en concrete ‘smart city’ projecten te implementeren, zijn we op zoek naar een beleidsadviseur met een focus op ‘smart cities’. Als beleidsadviseur maak je deel uit van een team dat de organisatieontwikkeling coördineert (o.m. strategische planning, organisatiebeheersing, projectmatig werken, fondsenwerving en stedenbeleid). Ook voor deze projecten zal je ingeschakeld worden.

De wervingsvoorwaarden :

 a)   een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau A of slagen voor een capaciteitsproef die onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector.

b)   een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;

c)   de burgerlijke en politieke rechten genieten;

d)  medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de        werknemers bij de uitvoering van hun werk.

e)  slagen voor de selectieprocedure.

Voor statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland.

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd.

Wenst u zich in te schrijven voor deelname aan de wervingsprocedure, richt het inschrijvingsformulier (in de infobundel) samen met uw CV en kopie diploma dan tijdig aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. Uw kandidatuur moet uiterlijk op dinsdag 2 mei 2017 geregistreerd worden op het secretariaat.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst personeel M vacatures@sint-niklaas.be, T 03 778 60 52.

Publicatiedatum

2017-04-06
Bijlagen Datum
infobundel met bijlage 06/04/2017 - 15:31