De stad zoekt een afdelingshoofd vergunnen en toezicht

De stad zoekt een afdelingshoofd vergunnen en toezicht
Wat de job inhoudt:Als afdelingshoofd “vergunnen en toezicht” ben je verantwoordelijk voor de goede werking binnen het team vergunnen en het team toezicht. Je plant, organiseert en coördineert en zet zodoende samen met je team een klantvriendelijk en kwaliteitsvol vergunningenbeleid op.  Je hebt een goede kennis omtrent stedenbouw en milieu en ziet verbanden met andere thema’s waaronder leegstand en woningkwaliteit. 

Wie we zoeken:

Iemand die op 26 april 2017 voldoet aan volgende voorwaarden:

-   U voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):
-   U bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland (voor een statutair aanstelling)
-  U bent van onberispelijk gedrag
-  U geniet de burgerlijke en politieke rechten
-  U bent medisch geschikt voor deze functie
-  U bent in het bezit van een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of u slaagt voor een capaciteitsproef die onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector

U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a)       Schriftelijke en/of praktische proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).
b)      een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Wat we bieden:

Bij het stadsbestuur  :

  • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering
  • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
  • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
  • interessante verlofregeling
  • nuttige relevante ervaring kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit meetellen

  • minimum maandloon: bruto (met 0 jaar anciënniteit): 2.987,26 EUR
    minimum maandloon: bruto (met 12 jaar anciënniteit): 3.903,26 EUR

Er wordt een gelijktijdige wervings- en bevorderingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Interesse?
Bezorg ten laatste op woensdag 26 april 2017 uw inschrijvingsformulier, motivatiebrief, kopie van uw diploma en CV  aan Search & Selection, gent@searchselection.com

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan u steeds terecht bij Search & Selection gent@searchselection.com.

Voor inhoudelijke vragen over de functie, cluster omgeving, Stefan Bauwens, T 03 778 30 48 of stefan.bauwens@sint-niklaas.be .

Publicatiedatum

2017-04-07
Bijlagen Datum
infobundel afdelingshoofd vergunnen en toezicht 07/04/2017 - 11:52