Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt het OCMW. In Sint-Niklaas telt de raad 13 leden. De raadsleden van het OCMW worden niet rechtstreeks verkozen zoals de gemeenteraadsleden. Het zijn de gemeenteraadsleden die de nieuwe OCMW-raadsleden  kiezen tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

De OCMW-Raad is geïnstalleerd op 7 januari 2013 en bestuurt het OCMW van januari 2013 tot januari 2019. De raadsleden kiezen één van hun leden tot voorzitter van het OCMW.

De OCMW-raad vergadert elke maand en beslist over een ruime waaier van diensten en instellingen en hun budgetten. De Raad beslist ook wie er bij het OCMW komt werken. De Raad keurt ook beleidsbeslissingen goed, zoals het budget, wijzigingen in de dienstverlening, de aankoop of een verbouwing van een gebouw. 

Zittend van links naar rechts: Johan Uytdenhouwen, Christine Meert, Lieven Dehandschutter (burgemeester), Mike Nachtegael (voorzitter OCMW), Jan Van Peteghem (opgevolgd door Willem De Klerck sinds 9 januari 2017).

Staand van links naar rechts: Nathalie van Garsse, Jens Vrebos (opgevolgd door Saloua El Moussaoui sinds 12 januari 2017), Eline De Bruyne, Luc Vermeiren (financieel beheerder), Bernd Van Besauw, Walther Bruwiere, Martine De Bondt (opgevolgd door Nathalie van Garsse sinds 20 oktober 2016), Bert De Laet (vervangt Raf Praet die tijdelijk verhinderd is), Liliane Verbeke,  Koen De Smet, Tjeu van Diessen (secretaris).

Niet op de foto: Viv Van Dingenen (opgevolgd door Mohamed Doudouh sinds 31 januari 2017)

Voorzitter

Mike Nachtegael is de OCMW-voorzitter. Hij leidt de activiteiten van het OCMW. Hij zit de vergaderingen van de raad voor. De OCMW-voorzitter maakt ook deel uit van het college van burgemeester en schepenen. Dat is vastgelegd in de Vlaamse regelgeving.

Raadsleden

Walther Bruwiere, Kleine Peperstraat 7 – B2, 9100 Sint-Niklaas      Vlaams Belang
Nathalie Van Garsse, Sparrenhofstraat 74, 9100 Sint-Niklaas           sp.a-Groen 
Eline De Bruyne, Zwaanaardestraat 146, 9112 Sinaai                        Open VLD
Bert De Laet, Hoge Bokstraat 32, 9111 Belsele                                   N-VA
Koen De Smet, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas                          N-VA
Christine Meert, Molenwijk 94, 9111 Belsele                                      N-VA
Johan Uytdenhouwen, Grote Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas      CD&V
Bernd Van Besauw, Klapperbeekstraat 123, 9100 Sint-Niklaas        N-VA
Mohamed Doudouh, H. Consciensestraat 94 B5, 9100 Sint-Niklaas SOS-2012
Willem De Klerck, Spoorweglaan 15, 9100 Sint-Niklaas                    sp.a-Groen
Liliane Verbeke, Jan-Baptist Davidstraat 2, 9100 Sint-Niklaas          sp.a-Groen
Saloua El Moussaoui, Driegaaienstraat 115, 9100 Sint-Niklaas        CD&V

 

Secretaris

Tjeu van Diessen

Financieel beheerder

Luc Vermeiren

Openbare zittingen OCMW-raad

U kunt de openbare zittingen van de raad bijwonen. De raad van het OCMW vergadert meestal maandelijks op donderdagavond om 20.00 uur in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99.  U kunt de agenda, de bondige toelichting en het verslag van de openbare zitting ook raadplegen op deze website bij agenda, bondige toelichting en verslag.  De agenda en de bondige toelichting worden uitgehangen op diverse locaties (dienstencentrum De Wilg en in alle woonzorgcentra). 

Tegen storting van 20 EUR op rekeningnummer 000-0004854-04 met mededeling: jaarabonnement raad ontvangt u per post de agenda en de bondige toelichting.

Foto's: 
Nieuws Teasers: