Meldingen en klachten

-     U wacht al enkele weken op een attest?
-     Opmerkingen over de zorgverlening in één van onze woon- en zorgcentra?
-     U vindt dat uw verzorgende meer uren aan huis moet komen?
-     U krijgt geen antwoord op uw vraag om een dossier in te zien?
-     Uw telefonische oproep is niet vriendelijk beantwoord?
-     Een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren?

Zeg het ons.


Het OCMW heeft een uitgebreide dienstverlening en zet zich in om iedere bezoeker en klant zo goed mogelijk te helpen.Maar er kan natuurlijk altijd iets verkeerd lopen of misschien is er gewoon een misverstand?Blijf niet met een gevoel van ongenoegen zitten.

Zo kunnen we er iets aan doen en voorkomen dat u (nog meer) ontevreden wordt. Dankzij u kunnen onze medewerkers onze dienstverlening voortdurend verbeteren. En meteen helpt u ons gelijkaardige meldingen te voorkomen. Dus, ontevreden? Zeg het ons.

Hoe kan u een melding/klacht of suggestie doen?

Schriftelijk

o U vindt de meldingsformulieren in de inkom van het OCMW-gebouw, de woonzorgcentra en in thuiszorgcentrum ’t Punt. Deponeer uw ingevulde formulier in één van de meldings– en suggestiebussen.  Hulp nodig? Vraag een medewerker u te helpen.

o Vul het meldingsformulier in dat u onderaan de pagina bij de bijlagen ziet en bezorg het aan de klachtenbehandelaar. Of schrijf een brief.

Mondeling

U kunt met uw ongenoegen/suggestie rechtstreeks terecht bij elke medewerker/de klachtenbehandelaar. Of bel.
Bewoners van de woonzorgcentra kunnen ook bellen naar de Woonzorglijn,
tel. 078 15 25 25.

Klachtenbehandeling

De klachtenbehandelaar onderzoekt elke klacht. Onafhankelijk en gebonden door het beroepsgeheim. De klachtenbehandelaar
hoort daarbij beide partijen en probeert tot een oplossing te komen.
Bij een klacht krijgt u spoedig een ontvangstbewijs.
Binnen de maand na  de indiening van de klacht ontvangt u een brief over de (stand van zaken van de) afhandeling van de klacht en de eventuele voorstellen.

Deze termijn kan verlengd worden tot 3 maanden. Meldingen worden geregistreerd en opgevolgd op het dienstoverleg. De klachtenmeldingsprocedure is door de OCMW-raad goedgekeurd op 16 oktober 2008.

Geen gehoor of u blijft ontevreden?

U bent niet tevreden na het onderzoek van de klacht? U hebt het gevoel dat men niet naar u luistert? Er is niets gebeurd met uw klacht?
Dan kunt u terecht bij de stedelijke ombudsdienst.
Maar enkel nadat u uw melding of klacht eerst hebt proberen oplossen met het OCMW zelf.

Nieuws Teasers: