Diensten

 

Administratie

Welzijn (sociale dienstverlening)

Woonzorgnetwerk

Aankoopdienst dienst mens Thuiszorgcentrum 't Punt
 Beleidsadviseur (organisatieontwikkeling)  Clustermanager welzijn Stad en OCMW  Clustermanager zorg
 Beleidsadviseur   Afdelingshoofd mens en samenleving  Directeur woonzorgcentra
Boekhouding dienst mens - team onthaal  Directeur thuiszorgcentrum
Communicatie dienst mens - team sociale en financiële hulpverlening (team A)  Sociale dienst woonzorgcentra
Facturatiedienst dienst mens - team sociale en financiële hulpverlening (team B)  Woonzorgcentrum  De Gerda (voorheen Ter Wilgen)
Financiën dienst mens - team maatschappelijke activering  Woonzorgcentrum De Plataan
Financieel beheerder dienst mens - team integratie  Woonzorgcentrum De Spoele
Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk diensthoofd diversiteit, samenleving en preventie  Woonzorgcentrum Het Lindehof
Dienst transport dienst diversiteit, samenleving en preventie - team diversiteit  Woonzorgcentrum Populierenhof

Kabinetschef voorzitter

dienst diversiteit, samenleving en preventie - team samenleving en preventie  Coördinator zorg

Ontvangerij

 woonwinkel  Coördinator hoteldiensten
Afdeling Personeel - Dienst HR  OOC (Opleidings- en Oriëntatiecentrum) Coördinator bewonerszorg en kwaliteit
Afdeling Personeel - Dienst wedden en beheer hoofddeskundige welzijnsbeleid  Centrale keuken
Departementshoofd personeel stad en OCMW  hoofddeskundige kwaliteit  

Postteam

   

Secretariaat

   

Secretariaat secretaris

   
Secretaris    
     
Technische Dienst    

 Werving- en selectie (Personeel)

   

 

   
     
     
Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Wat het OCMW allemaal deed in 2016? Lees het zelf in ons jaarverslag en sta versteld.

05/07/2017 - 08:00 Het jaarverslag geeft een goede indruk van wat er reilt en zeilt binnen het OCMW van Sint-Niklaas. Sociale dienstverlening en ouderenzorg zijn en blijven onze twee kerntaken.

Verkoop OCMW-gebouwen in de Lodewijk De Meesterstraat verzekeren ouderenzorg en toekomst jeugd

20/09/2016 - 16:00 Verkoop OCMW-gebouwen verzekeren ouderenzorg en toekomst jeugd Met de verkoop van haar vroegere administratieve gebouwen aan het instituut Sint-Carolus, en de  overhandiging van de sleutel aan de schooldirectie, sluit het OCMW van Sint-Niklaas vandaag een historisch tijdperk af aan de Lodewijk De Meesterstraat. Tegelijk vinden verleden en toekomst elkaar. Met de opbrengst van de verkoop investeert het OCMW in ouderenzorg. De Sint-Carolusschool kan verder bouwen aan haar toekomst.