Bouwprojecten OCMW

Het OCMW heeft momenteel diverse (bouw)projecten lopen:  de herinrichting van de site Ter Beke (rond het vroegere Sint-Katharina) in Sinaai en de voorbereiding van de uitvoering van het masterplan voor de realisatie van een nieuwe woonzorgsite in Turkyen in Nieuwkerken.

  • Bouw nieuw woonzorgcentrum met een lokaal dienstencentrum in het Gerdapark: een nieuwbouw met 120 woongelegenheden ter vervanging van woonzorgcentrum Ter Wilgen: in gebruik sinds april 2017. 
  • Site Ter Beke: herinrichting van de terreinen van het OCMW rond het vroegere rusthuis Sint-Katharina in Sinaai
  • Site Turkyen Nieuwkerken: masterplan opgemaakt voor realisatie van een volledig heringerichte woonzorgsite met een nieuw woonzorgcentrum voor 120 zorgbehoevende bewoners, nieuwe ouderenwoningen en assistentieflats en een antenne van het dienstencentrum.

 Andere voorziene bouwprojecten:

  • 15 assistentieflats in het Gerdapark: indienen bouwaanvraag voorjaar 2017- streefdatum bouw: 2018

Tuinzicht van de assistentieflats in het Gerdapark

    

  •   5 noodwoningen in de Kongostraat: start eind 2017   

 

 

Nieuws Teasers: