Bouwprojecten OCMW

Het OCMW heeft momenteel diverse (bouw)projecten lopen:  de herinrichting van de site Ter Beke (rond het vroegere Sint-Katharina) in Sinaai en de voorbereiding van de uitvoering van het masterplan voor de realisatie van een nieuwe woonzorgsite in Turkyen in Nieuwkerken.

  • Bouw nieuw woonzorgcentrum met een lokaal dienstencentrum in het Gerdapark: een nieuwbouw met 120 woongelegenheden ter vervanging van woonzorgcentrum Ter Wilgen: in gebruik sinds april 2017. 
  • Site Ter Beke: herinrichting van de terreinen van het OCMW rond het vroegere rusthuis Sint-Katharina in Sinaai
  • Site Turkyen Nieuwkerken: masterplan opgemaakt voor realisatie van een volledig heringerichte woonzorgsite met een nieuw woonzorgcentrum voor 120 zorgbehoevende bewoners, nieuwe ouderenwoningen en assistentieflats en een antenne van het dienstencentrum.

 Andere voorziene bouwprojecten:

  • 15 assistentieflats in het Gerdapark: indienen bouwaanvraag voorjaar 2017- streefdatum bouw: 2018

Tuinzicht van de assistentieflats in het Gerdapark

    

  •   5 noodwoningen in de Kongostraat: start eind 2017   

 

 

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

OCMW heeft verkavelingsplan klaar voor site ‘Ter Beke’ in Sinaai

17/03/2017 - 10:02 Het OCMW keurde op de raad van 16 maart 2017 haar verkavelingsplan goed  voor de verkaveling van een gedeelte van de gronden rond het voormalige rusthuis en rond de sportterreinen op de site Ter Beke aan de Vleeshouwersstraat in Sinaai. “Daarmee zet het OCMW een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling en herbestemming van de gronden op de site Ter Beke, zoals voorzien in het masterplan dat in 2013 is opgemaakt”, zeggen OCMW-voorzitter Mike Nachtegael en OCMW-secretaris Tjeu Van Diessen.

Woonzorgnetwerk zit op facebook: onze verhalen, jouw verhalen

01/02/2017 - 14:00 Alle nieuws over het Woonzorgnetwerk van het OCMW vindt u voortaan ook op de sociale media.  Leuke foto’s van een petanquetornooi, een dans- of een kaartnamiddag in de dienstencentra… ziet u sinds 1 februari op de facebookpagina van ons Woonzorgnetwerk. Ook nieuws van het thuiszorgcentrum ’t Punt ontbreekt niet. Uiteraard leest u ook alles over de gebeurtenissen in onze vijf woonzorgcentra. Like onze pagina www.facebook.com/woonzorgnetwerk en volg ons.