Wat is het OCMW?

Het OCMW is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. In elke gemeente in België is er een OCMW. In sommige gemeenten heet dit tegenwoordig het Sociaal Huis.

In het OCMW kan iedereen terecht met alle vragen over sociale dienstverlening, thuiszorg en zorg voor oudere mensen. Het OCMW is er dus niet alleen voor wie in financiële moeilijkheden zit. Het OCMW wil iedereen helpen om een waardig leven te leiden.

De wetten van ons land leggen voor elk OCMW een aantal opdrachten vast. Elk OCMW zal bijvoorbeeld het leefloon uitreiken. Daarnaast kunnen de hogere overheden nog andere taken toewijzen aan het OCMW. Elk OCMW kan voor een deel ook zelf bepalen wat het in zijn gemeente of zijn stad wil doen. Het OCMW kan afspreken met zijn stad of gemeente of het kinderopvang aanbiedt, focust op vorming en werk,…

In Sint-Niklaas hebben het stadsbestuur en het OCMW een taakverdeling afgesproken. Naast sociale dienstverlening legt het OCMW vooral de klemtoon op thuiszorg en zorg voor ouderen.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Vacature : doelgroepenwerker STAD/OCMW B1-B2-B3

21/02/2017 - 16:11 U bent creatief en gemotiveerd en wil u samen met ons inzetten voor de klant.  U bent op zoek naar een job als :
  • straathoekwerker,
  • burenbemiddelaar,
  • medewerker van de woonwinkel
  • kansenwerker in functie van het creëren van kansen voor kwetsbare jongeren naar het vrijetijdsaanbod
  • taalcoach.
U bent geïnteresseerd in vb. kinderopvang, gezondheidspromotie, opvoedingsondersteuning, buurtwerk, medewerker alternatieve maatregelen, woonbegeleider, brugfiguur….  

Vacature : maatschappelijk assistent welzijn STAD/OCMW B1-B2-B3

21/02/2017 - 15:50 U wordt tewerkgesteld binnen een van de teams van de cluster welzijn van de stad en het OCMW Sint-Niklaas. Maatschappelijk assistent welzijn : Vanuit deze verschillende teams wordt hulp- en dienstverlening gegeven op verschillende levensdomeinen zoals inkomen, onderwijs, kinderopvang,  huisvesting, activering,… Daarnaast worden verschillende buurtgerichte of stadsgerichte preventieve en curatieve acties opgezet naar verschillende doelgroepen in de samenleving.

VACATURE: deskundige animatie statutair/contractueel voltijds/deeltijds

17/02/2017 - 14:37 Je gaat aan de slag als animator in onze woonzorgcentra:Je begeleidt en ondersteunt onze bewoners, je collega-medewerkers en je doet programmatorische, organiserende en uitvoerende taken.

VACATURE: diensthoofd cultuurcentrum stadsbestuur statutair/contractueel voltijds/deeltijds

16/02/2017 - 15:51 Als diensthoofd heb je de leiding over het cultuurcentrum van Sint-Niklaas en ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de programmatie. Samen met de andere leidinggevenden van de afdeling cultuur adviseer je het bestuur over culturele materies. Je bent secretaris van ACCSI vzw. Daarom zoeken we een gedreven coach, stressbestendig en resultaatgericht, met een passie voor cultuur.   

Het OCMW en het STADSBESTUUR zoeken een technisch expert (polyvalent team) D4

13/02/2017 - 14:35 Als technisch expert heeft u voldoende kennis van elektrische installaties en ICT-toepassingen en basiskennis van schilderen, bezetten, timmeren, sanitair en loodgieterij, HVAC-installaties, de basisonderhoud bij defecten aan liften, elektrische deuren, .....  U staat in voor de sneeuw- en gladheidsbestrijding.   U neemt actief deel aan de wachtregeling van de technische dienst 24/24 -7/7 buiten de normale werktijden van de technische dienst.  Maximaal per 2 maanden/1 week van wacht.  
Bijlagen Datum
Informatiefolder woonzorg 2016 01/08/2016 - 16:01